XVI. ročník konference PPRCH (2019)

Téma: Kvalita v prevenci je nejlepší investicí do budoucnosti: Reflexe tvorby a vývoje politiky kvality

Datum konání: 7.-8.10.2019
Místo konání: Magistrát hlavního města Prahy
Adresa: Nová radnice, Mariánské nám. 2/2, Praha 1

 

Letošní ročník konference se věnoval tomu, že kvalita v prevenci je nejlepší investicí do budoucnosti. Věříme, že Vás letošní ročník konference obohatil o zajímavé informace, názory a přístupy.

Všechny důležité informace o konferenci najdete v níže vyvěšeném Abstraktu. Prohlédnout si také můžete pár fotografií.

Těšíme se naviděnou zase za rok!

 

 

Podtémata konference

 • Kvalita v prevenci je nejlepší investicí do budoucnosti: Reflexe tvorby a vývoje politiky kvality

Organizátoři

 • SCAN, z.s., Pod nemocnicí 220, 252 26 Třebotov
 • Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze, Apolinářská 4/447, 128 00 Praha 2


Program konference

7.10.2019 (pondělí)

9:30 - 10:00
Hlavní sál
Slavnostní zahájení konference, moderuje prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

Na úvodní slovo byli pozváni:

 • Ing. Robert Plaga, Ph.D. – ministr školství, mládeže a tělovýchovy
 • MUDr. Zdeněk Hřib – primátor hlavního města Prahy
 • prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. – rektor Univerzity Karlovy
10:00 - 10:15
Přestávka / občerstvení
10:15 - 12:15
Hlavní sál
Úvodní referát, moderuje prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.
 • Vedralová, J.: Kvalita PPRCH a její význam v oblasti protidrogové politiky
 • Gabrhelík, R., Miovský, M. a členové pracovní skupiny SEPA: Národní systém evidence preventivních aktivit jako nástroj pro zvyšování kvality
 • Gabrhelík, R., Myšková, L. Sklenář, V. a uživatelé SEPA: Národní Systém evidence preventivních aktivit z pohledu uživatelů
 • Vacek, J., Myšková, L., Petrenko, R., Burda, V., Rokosová, K., Gabrhelík, R. a členové pracovní skupiny SEPA: Údaje evidované národním Systémem evidence preventivních aktivit: přehled za uplynulá období

 

12:15 - 13:15
Přestávka (možnost shlédnout posterovou sekci v prostorách konference)
 • Hricová, L., Bačíková, M., Janovská, A., Orosová, O., Štefaňáková, M.: Aké sú deti rodičov ochotných zapojiť sa do výskumu oproti tým, ktorých rodičia sa nezapoja?
 • Štefaňáková, M., Hricová, L., Janovská, A., Orosová, O.: Hodnotenie programu prevencie Unplugged a užívanie návykových látok slovenskými školákmi
 • Dobrowolska Kulanová, M., Štefaňáková, M., Orosová, O.: Lektorské kompetencie vysokoškolákov v programe PUNAV
13:15 - 15:15
Hlavní sál
BLOK I. / moderuje Mgr. Jana Havlíková
 • Budinská, M., Sklenář, V.: Certifikace jako hlavní nástroj pro rozvoj kvality programů primární prevence rizikového chování (historie, vývoj, cíle, prostředky)
 • Slíva, V., Orlíková, B., Myšková, L.: Certifikace v oblasti školské primární prevence rizikového chování – ohlédnutí za první vlnou certifikátů
 • Myšková, L., Palkosková, M.: Standardy kvality služeb v oblasti preventivně výchovné péče
 • Havlíková, J.: Hlavní pilíře školské primární prevence rizikového chování v hlavním městě Praze
Malý sál 1
BLOK I. / moderuje Ing. Petr Šmíd – workshop
 • Šmíd, P.: Prevence kyberkriminality
Malý sál 2
BLOK I. / moderuje PhDr. Lenka Skácelová – workshop
 • OSPRCh – uzavřený workshop
15:15 - 15:30
Přestávka / občerstvení
15:30 - 17:30
Hlavní sál
BLOK II. / moderuje PhDr. Lenka Skácelová
 • Skácelová, L.: Dobrá praxe prevence – vzdělávání lektorů a metodiků prevence
 • Spurný, P.: Děti v ÚV = děti se zvýšeným a vyšším výskytem rizikového chování
 • Racková, B., Kaňák, J.: Práce s těžkými tématy v třídním kolektivu
Malý sál 1
BLOK II. / moderuje Mgr. Jaroslav Šejvl
 • Závislost na alkoholu – historické preventivní konsekvence let 1900 až 1945 s přesahem do naší doby
 • Návykové látky – prevence, léčba a legislativa v kontextu metodiky RCh
 • Doležal, B.: Problémy dospívajících v psychosociální oblasti
   
Malý sál 2
BLOK II. / moderuje Mgr. Helena Fialová – workshop
 • Sekce primární prevence A.N.O. – uzavřený workshop
18:30
Faustův dům
Společenský večer

Faustův dům, Praha 2, Karlovo nám. č. 40 (Akademický klub „Fausťák“)

 

 

 

8.10.2019 (úterý)

9:00 - 10:30
Hlavní sál
BLOK I. / moderuje moderuje Iva Černá
 • Levová, J., Černá, I.: Případová studie vzniku a testování zážitkové hry o bezpečném zvládání agrese pro žáky ZŠ
 • Šavrnochová, M., Almáši, M., Almašiová, A., Vaska, L.: Špecifiká problémového používania internetu u detí zo sociálne vylúčeného prostredia
 • Kohútová, K., Almašiová, A.: Využitie zhlukovej analýzy v adiktologickom výskume
Malý sál 1
BLOK I. / moderuje PhDr. Helena Vrbková
 • Vrbková, H.: Kritéria vedení organizace ovlivňující kvalitu poskytovaných služeb v primární prevenci.
 • Světlíková, P., Gilarová, D., Holub, T., Majtán, T., Skalka, P.: Atributy kvality a nekvality v primární prevenci pohledem týmu preventistů
Malý sál 2
BLOK I. / moderuje PhDr. Lenka Skácelová – workshop
 • Ferdová, J., Skácelová, L.: Podpora kompetencí třídního učitele v práci se třídou (dobrá praxe)
Malý sál 3
BLOK I. / moderuje Mgr. Michaela Štáfková
 • Štáfková, M.: Rizikové chování dětí v kyberprostoru, kompetence rodičů a školy
 • Štáfková, M.: Dopamin - jako nástroj prevence rizikového chování dětí (příčina nebo důsledek?)
 • Pospíšilová, Z., Štáfková, M.: Sexuální identita - formy prevence rizikového chování na školách
10:30 - 11:00
Přestávka / občerstvení
11:00 - 12:30
Hlavní sál
BLOK II. / moderuje Mgr. Adam Kulhánek
 • Kulhánek, A., Hejlová, D.: Skrytá propagace zahřívaného tabáku prostřednictvím sociálních medií - snadná cesta k mladým lidem a nekuřákům?
 • Šejvl, J., Barták, M.: Prevence užívání alkoholu v obrazových veřejnozdravotních materiálech dříve a nyní – od tisku k sociálním sítím a zpět?
 • Fišerová, K., Kohoutek, L.: Nové tabákové výrobky - jak s nimi a jejich uživateli v rámci prevence zacházet a co o nich víme?
Malý sál 1
BLOK II. / moderuje Bc. Myšková Ivana – workshop
 • Myšková, I., Prokopová, L.: Já a ty aneb jak na Program dlouhodobé primární prevence pro žáky druhého stupně ZŠ
Malý sál 2
BLOK II. / moderuje Mgr. Petra Nováčková – workshop
 • Velechovská A., Nováčková P.: Může Centrum primární prevence podpořit školy v jejich každodenní práci?
Malý sál 3
BLOK II. / moderuje Mgr. Markéta Čermáková - workshop
 • Pavlas Martanová, V., Vašáková, M. & Čermáková, M.: Systémová podpora efektivní prevence v mateřských školách – Zipyho kamarádi v Praze 12
12:30 - 13:30
Polední přestávka / obědová pauza
13:30 - 15:00
Hlavní sál
BLOK III. / moderuje Bc. Roman Petrenko
 • Petrenko, R.: Výsledky šetření o rizikovém chování žáků 2. stupně ZŠ a SŠ
 • Kotík, M.: Vzdělávací projekt Škola pro všechny
 • Šídová, M.: Průřez praxí v hodnocení kvality
Malý sál 1
BLOK III. / moderuje PhDr. Pavla Doležalová, Ph.D.
 • Doležalová, P.: Kdo jsou Bad girls v prevenci a institucionální výchově?
Malý sál 2
BLOK III. / moderuje PhDr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D.
 • Ať nevyhoříme: učitelský stres a jeho zvládání
Malý sál 3
BLOK III. / moderuje Mgr. Markéta Čermáková - workshop
 • Černochová, A., Kadlec, F.: Písmo tajné? - Evoluce formy a aplikace závěrečných zpráv po práci s třídním kolektivem
15:00 - 15:15
Hlavní sál
Ukončení konference - moderuje doc. Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D.
 • Kvalita v prevenci – zakončení konference

Dokumenty

Program

Program konference 2019
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 124.7 kB, stáhnout
Program konference 2019

Publikace

Sbornik konference 2019
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 17.7 MB, stáhnout
Sbornik konference 2019

Obrázky

Základní informace

Konference PPRCH 2019

Téma: Kvalita v prevenci je nejlepší investicí do budoucnosti: reflexe tvorby a vývoje politiky kvality

Datum konání: 7. 10. – 8. 10. 2019

Místo konání: Magistrát hl. m. Prahy

Adresa: Mariánské nám. 2, Praha 1

Pořadatel

Konferenci pořádají tyto organizace:

SCAN, z.s.


Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty UK
v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 • Apolinářská 447/4, 128 00 Praha 2

Partneři

Záštitu nad konferencí převzali

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1
 • Magistrát Hlavního města Prahy
  Nová radnice, Mariánské nám. 2/2, Praha 1
 • Krajský úřad Středočeského kraje
  Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Konference PPRCH je místem, kde jsou představovány koncepční, vzdělávací a další odborné informace z oblasti prevence, jsou dále šířeny výstupy projektů, zejména dvou klíčových projektů VYNSPI (ESF OPVK reg. č. CZ.1.07/1.3.00/08.0205) a VYNSPI II (ESF OPVK č. CZ.1.07/1.1.00/53.0017), projektů spolufinancovaných Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.