XIII. ročník konference PPRCH (2016)

Téma: Co děláme, když děláme minimální preventivní program?

Datum konání: 31.10.-1.11.2016
Místo konání: Magistrát hlavního města Prahy
Adresa: Nová radnice, Mariánské nám. 2/2, Praha 1

 

Konference právě proběhla. Děkujeme za Vaši účast, přednesené příspěvky a hodnotnou diskusi k problematice. Na těchto stránkách brzy najdete přehled příspěvků k nahlédnutí.

 

Letošní ročník konference Primární prevence rizikového chování se poměrně úzce zaměřil na oblast minimálního preventivního programu. Cílem bylo nejen přinést co nejvíce praktických poznatků, dovedností a zkušeností z tvorby a aplikace minimálního preventivního programu ve škole, ale rovněž pochopit a správně aplikovat jeho vnitřní strukturu a vzájemnou provázanost. Věřím, že konference splnila Vaše očekávání!

 

Současně Vás upozorňujeme na akční slevy vybraných knižních titulů na základě letošního ročníku konference. Seznam titulů a způsob uplatnění slevy najdete v odpovídajícím dokumentu ve spodní části stránky.

 

Organizátoři

 • SCAN, z.s.
 • Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty UK v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
 • Magistrát hlavního města Prahy
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Partneři

 • Nakladatelství Wolters Kluwer
 • Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity
 • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
 • Státní zdravotní ústav Praha
 • Pedagogicko-psychologická poradna Brno
 • Národní protidrogová centrála SKPV Policie ČR
 • Městská policie Praha
 • Krajský úřad Středočeského kraje
 • Časopis Adiktologie


Program konference

Program konference bude zveřejněn na základě přihlášených příspěvků.

31.10.2016 (pondělí)

9:30 - 10:00
Hlavní sál
Slavnostní zahájení konference, moderuje: Michal Miovský

Pozváni byli:

 • Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D. – ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
 • Ing. Radek Lacko – radní hlavního města Prahy
 • Ing. Miloš Petera – hejtman Středočeského kraje
 • MUDr. Jan Bříza, CSc., MBA. – náměstek ředitelky VFN v Praze
 • prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – děkan 1. LF UK
 • prof. PhDr. Michal Miovský, PhD. – přednosta Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze
10:00 - 10:10
Hlavní sál
Úvod / moderuje: Michal Miovský
 • Havlíková, J.: AntiFetFest
10:10 - 11:10
Hlavní sál
Úvodní referát / moderuje: Michal Miovský
 • Orosová, O.: Od rizika k reziliencii v prevencii užívania drog medzi skolakmi
 • Skácelová, L. a Exnerová Jírová, M.: Představení odborné společnosti pro prevenci rizikového chování
11:10 - 11:30
Přestávka (možnost shlédnout posterovou sekci v prostorách hlavního sálu)
11:30 - 13:00
Hlavní sál
BLOK: Aktuální opatření MŠMT v primární prevenci / moderuje: Vladimír Sklenář
 • Oddělení prevence MŠMT: Nový metodický pokyn k šikaně
 • Oddělení prevence MŠMT: Další opatření v rámci bezpečí ve školách
 • Oddělení prevence MŠMT: Změny ve financování programů primární prevence
Místnost 430
Workhop / moderuje: Jan Žufníček
 • Bernardová V., Hájková Z.: Zipyho kamarádi – všeobecná primární prevence pro mladší školní věk v praxi
Místnost 349
Workshop o spolupráci / moderuje: Jitka Musilová
 • Musilová, J.: Spolupráce ŠMP a OMP – strategie MPP aneb Co chceme a jak toho dosáhneme?
Místnost 135
BLOK / moderuje: Jiří Holý
 • Holý, J.: Vzdělávací aktivity realizované VISKem pro pedagogy a pedagogické pracovníky
13:00 - 14:00
Polední přestávka / obědová pauza
14:00 - 15:30
Hlavní sál
moderuje: Adam Kulhánek
 • Blaštíková, L., Skopalová, J.: Role pracovníků školního poradenského pracoviště v tvorbě a realizaci minimálního preventivního programu
 • Hanáková, B.: Minimální preventivní program (MPP) ZŠ Kamenný Přívoz
 • Mašková, T.: Specifika minimálního preventivního programu na malotřídní škole
Místnost 430
workshop Unplugged /moderuje: Hana Lukešová
 • Lukešová, H., Hodačová, M.: Unplugged pro rodiče
Místnost 349
workshop Inspekce není inkvizice / moderuje: Naděžda Eretová
 • Hrouzek, P.: Základní podmínky pro budování bezpečného klimatu školy v pedagogické praxi
 • Mertin, V.: Význam managementu třídy
 • Krejčová, L.: Podpůrná opatření v praxi aneb na prvním místě stojí žák, nikoli papíry
Místnost 135
moderuje: Nina Janyšková
 • Nejedlá, M.: Metodika programu WHO Škola podporující zdraví jednoduše a efektivně
 • Košťálová, A.: Zdravá školní jídelna
 • Stupka, J.: Zdravé koule
15:30 - 16:00
Přestávka
16:00 - 17:30
Hlavní sál
Co funguje u tabáku? / moderuje: Markéta Jírová Exnerová
 • Kohoutek, L.: Jak na krátkou intervenci u žáků kuřáků?
 • Vanek, M.: Co se ukázalo jako efektivní pro prevenci kouření tabákových výrobků?
 • Kulhánek, A.: Co a jak funguje v preventivním programu TaTrA – komponenta tabák?
Místnost 430
workshop snižování rizik /moderuje: Marie Nejedlá
 • Nejedlá, M., Laiblová, L.: Pojďte si hrát na téma „Dobrodružná výprava aneb jak cestovat bez rizika“
Místnost 349
workshop / moderuje: Markéta Čermáková
 • Žufníček J., Čermáková M., Gricová J., Papežová H.: Zipyho kamarádi – shrnutí projektu, výstupy z evaluace, výhledy do budoucna - „prevence nebo promotion?“
Místnost 135
moderuje: Lenka Skácelová
 • Pirochtová, N.: Celoroční projekt v 5. třídě
 • Hodačová, M., Fialová, H.: Změna cílové skupiny pro exkurze, jako součást změn směřování prevence.
 • Dlouhá, D., Veselý, J., Klingelová, A.: Minimální preventivní program – dobrý sluha nebo zlý pán?
18:00
Rock Café
Společenský večer

Rock Café, Národní 116/20, 110 00 Praha 1Rock Cafe (Náhled na stránku)

Více informací na http://www.rockcafe.cz/.

 

 

 

1.11.2016 (úterý)

9:00 - 10:30
Hlavní sál
Preventivní programy / moderuje: Pavla Chomynová
 • Smetáčková, I.: Protektivní faktory učitelského vyhoření - pilotní studie
 • Berková T., Kozáková B.: Preventivní program jako šperk – čím a jak zdobit? A kdo ho bude nosit?
 • Chomynová, P., Csémy, L.: Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) 2015: Přehled výsledků v České republice a srovnání s Evropou
Místnost 430
workshop třídnické hodiny / moderuje: Julie Machačová
 • Machačová J., Kohoutek L.: Co můžeme dělat při třídnických hodinách?
Místnost 349
workshop vliv inkluze na práci s třídním kolektivem / moderuje: Jana Ferdová
 • Ferdová, J., Cupalová, L.: Vliv inkluzivního vzdělávání na práci s třídním kolektivem
Místnost 135
workshop o zdraví / moderuje: L. Kernová
 • Kernová, L., Švábová, L.: O svém zdraví si rozhoduješ sám
10:30 - 11:00
Přestávka
11:00 - 12:30
Hlavní sál
moderuje: Lukáš Kohoutek
 • Stehlíková, M., Rothbarthová, P.: Strategie řešení výskytu rizikového chování ve škole – příklad dobré praxe
 • Černý, M., Radimecká, A., Radimecký, J.: Všeho (jenom) s Mírou
 • Stretti, S., Jírová Exnerová, M.: Děti a ztráta - krizová terapie jako prevence traumatu
Místnost 430
workshop / moderuje: Simona Kopicová
 • Kopicová, S., Prokopová, L.: Pedagog jako nejdůležitější ,nástroj“ při realizaci Preventivního programu školy
Místnost 349
workshop / moderuje: Marie Nejedlá
 • Nejedlá, M., Janata H., Zvadová, Z.: Pojďte si hrát na téma „Zdravý a bezpečný dům je domov“
Místnost 135
moderuje: Roman Petrenko
 • Onder, J.: Intencionalita delikventů
 • Plajnerová, K.: Adaptační kurzy jako součást preventivních programů
 • Petrenko, R., Gabrhelík, R. a kol.: On-line Systém výkaznictví preventivních aktivit ve školách
12:30 - 13:30
Polední přestávka
13:30 - 15:00
Hlavní sál
právní faktory ve škole / moderuje: Jaroslav Šejvl

Šejvl, J.: Právní aspekty testování dětí ve škole a školském prostředí při podezření na akutní intoxikaci návykovou látkou / Právní aspekty návykových látek – právní minimum pedagoga a
pedagogického pracovníka / Právní odpovědnost pedagoga/pedagogického pracovníka a školy/školského zařízení za dítě

Místnost 135
workshop / moderuje: Jan Hlaváč
 • Hlaváč, J., Spurný, P., Greplová, I., Krajíčková, V.: Divadlo Fórum pro pomáhající profese
15:00 - 15:15
Hlavní sál
Ukončení konference, vydávání certifikátů

Dokumenty

Program

Program konference 2016
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 244.7 kB, stáhnout
Program konference 2016

Publikace

Akční slevy knižních titulů
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 303.6 kB, stáhnout
Akční slevy knižních titulů

Základní informace

Konference PPRCH 2016

Téma: Co děláme, když děláme
             minimální preventivní program?

Datum konání: 31. 10. – 1. 11. 2016

Místo konání: Magistrát Hlavního města Prahy

Adresa: Nová radnice, Mariánské nám. 2/2, Praha 1

Pořadatel

Konferenci pořádají tyto organizace:

SCAN, z.s.


Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty UK v Praze
a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 • Apolinářská 447/4, 128 00 Praha 2

Magistrát hlavního města Prahy

 • Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

Partneři

Partneři

 • Nakladatelství Wolters Kluwer
 • Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity
 • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
 • Státní zdravotní ústav Praha
 • Pedagogicko-psychologická poradna Brno
 • Národní protidrogová centrála SKPV Policie ČR
 • Městská policie Praha
 • Krajský úřad Středočeského kraje
 • Časopis Adiktologie

Konference PPRCH je místem, kde jsou představovány koncepční, vzdělávací a další odborné informace z oblasti prevence, jsou dále šířeny výstupy projektů, zejména dvou klíčových projektů VYNSPI (ESF OPVK reg. č. CZ.1.07/1.3.00/08.0205) a VYNSPI II (ESF OPVK č. CZ.1.07/1.1.00/53.0017), projektů spolufinancovaných Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.