XIV. ročník konference PPRCH (2017)

Téma: Prevence v resortech jako části jedné skládačky

Datum konání: 18.-19.9.2017
Místo konání: Akademické prostory 1. LF UK a VFN v Praze
Adresa: Albertov 4, Praha 2

 

Registrace přednášejících byla uzavřena. Jakmile příspěvky zpracujeme, vyvěsíme na stránkách program.

Registrace posluchačů je i nadále spuštěna.

Letošní ročník konference proběhne již v září a bude se věnovat tématu prevence v resortech. Věříme, že konference nabídne bohatý vědecký program všem přihlášeným posluchačům. Kompletní  program bude zveřejněn v měsíci červnu.

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové. Letošní konferenci provází dvě zásadní změny. Obě dvě jsou logickým vyústěním předešlých konferencí, a to zejména konference 2016. První významnou změnou je dřívější termín konference; s ohledem na časovou kolizi s jinými vzdělávacími akcemi jsme zvolili třetí týden v září, kdy se školní rok teprve dostává do svých „obrátek“. Druhou změnou je i přesídlení konference, kdy po 13 letech se stěhujeme z původních prostor Magistrátu hlavního města Prahy do akademického prostředí Univerzity Karlovy. V loňském roce byl počet účastníků již nad kapacitu uvedených prostor, a i počet přihlášených příspěvků nám nedával možnost větší flexibility. Doufám, že obě tyto změny přijmete s pochopením, neboť zvyšování kvality konference je naším společným cílem.

 

Současně si Vás dovolujeme pozvat na společenský večer, který se bude letos konat v prostorách Akademického klubu 1. LF UK a VFN v Praze, zvaných Faustův dům (Praha 2, Karlovo nám. 40).

 

 

Organizátoři

  • SCAN, z.s.
  • Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze
  • Magistrát hl. m. Prahy
  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Wolters Kluwer, a.s.

Dokumenty

Základní informace

Konference PPRCH 2017

Téma: Prevence v resortech
             jako části jedné skládačky

Datum konání: 18. 9. – 19. 9. 2017

Místo konání: Akademické prostory 1. LF UK a VFN

Adresa: Albertov 4, Praha 2

Pořadatel

Konferenci pořádají tyto organizace:

SCAN, z.s.


Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty UK v Praze
a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

  • Apolinářská 447/4, 128 00 Praha 2

Magistrát Hlavního města Prahy

  • Nová radnice, Mariánské nám. 2/2, Praha 1

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

  • Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

Wolters Kluwer, a.s.

  • U Nákladového nádraží 6, 130 00 Praha 3

Partneři


Konference PPRCH je místem, kde jsou představovány koncepční, vzdělávací a další odborné informace z oblasti prevence, jsou dále šířeny výstupy projektů, zejména dvou klíčových projektů VYNSPI (ESF OPVK reg. č. CZ.1.07/1.3.00/08.0205) a VYNSPI II (ESF OPVK č. CZ.1.07/1.1.00/53.0017), projektů spolufinancovaných Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.