XIII. ročník konference PPRCH (2016)

Téma: Co děláme, když děláme minimální preventivní program?

Datum konání: 31.10.-1.11.2016
Místo konání: Magistrát hlavního města Prahy
Adresa: Nová radnice, Mariánské nám. 2/2, Praha 1

 

Registrace posluchačů i přednášejících byla právě spuštěna. Máte-li zajímavý příspěvek k letošnímu tématu, neváhejte a přihlaste se.

Konference nabízí každý rok nová témata, takže může obohatit nejen nové posluchače ale i posluchače, kteří se konference v minulosti již účastnili.


Letošní ročník konference Primární prevence rizikového chování se poměrně úzce zaměří na oblast minimálního preventivního programu. Cílem je nejen přinést co nejvíce praktických poznatků, dovedností a zkušeností z tvorby a aplikace minimálního preventivního programu ve škole, ale rovněž pochopit a správně aplikovat jeho vnitřní strukturu a vzájemnou provázanost.

Příspěvky registrujte v termínu do 10.9.2016!


Rovněž si Vás dovolujeme pozvat na společenský večer, který se bude konat dne 31. 10. od 18 hodin v prostorách Rock Café, na adrese Praha 1, Národní 116/20.  Pro účastníky společenského večera je k dispozici výběr z celé řady nápojů a drobného dobrého občerstvení.

Cena za účast na společenském večeru je pouze 50,- Kč. 

 

 

Organizátoři

 • SCAN, z.s.
 • Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty UK v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
 • Magistrát hlavního města Prahy
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Partneři

 • Nakladatelství Wolters Kluwer
 • Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity
 • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
 • Státní zdravotní ústav Praha
 • Pedagogicko-psychologická poradna Brno
 • Národní protidrogová centrála SKPV Policie ČR
 • Městská policie Praha
 • Krajský úřad Středočeského kraje
 • Časopis Adiktologie


Program konference

Program konference bude zveřejněn na základě přihlášených příspěvků.


Dokumenty

Základní informace

Konference PPRCH 2016

Téma: Co děláme, když děláme
             minimální preventivní program?

Datum konání: 31. 10. – 1. 11. 2016

Místo konání: Magistrát Hlavního města Prahy

Adresa: Nová radnice, Mariánské nám. 2/2, Praha 1

Pořadatel

Konferenci pořádají tyto organizace:

SCAN, z.s.


Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty UK v Praze
a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 • Apolinářská 447/4, 128 00 Praha 2

Magistrát hlavního města Prahy

 • Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

Partneři

Partneři

 • Nakladatelství Wolters Kluwer
 • Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity
 • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
 • Státní zdravotní ústav Praha
 • Pedagogicko-psychologická poradna Brno
 • Národní protidrogová centrála SKPV Policie ČR
 • Městská policie Praha
 • Krajský úřad Středočeského kraje
 • Časopis Adiktologie

Konference PPRCH je místem, kde jsou představovány koncepční, vzdělávací a další odborné informace z oblasti prevence, jsou dále šířeny výstupy projektů, zejména dvou klíčových projektů VYNSPI (ESF OPVK reg. č. CZ.1.07/1.3.00/08.0205) a VYNSPI II (ESF OPVK č. CZ.1.07/1.1.00/53.0017), projektů spolufinancovaných Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.