XIV. ročník konference PPRCH (2017)

Téma: Prevence v resortech jako části jedné skládačky

Datum konání: 18.-19.9.2017
Místo konání: Akademické prostory 1. LF UK a VFN v Praze
Adresa: Albertov 4, Praha 2

 

Letošní ročník konference proběhl již v září a věnovali jsme se tématu prevence v resortech. Věříme, že konference nabídla bohatý vědecký program všem přihlášeným posluchačům. Kompletní  program naleznete níže. Brzy vyvěsíme další informace.


Vážené kolegyně, vážení kolegové. Letošní konferenci provázely dvě zásadní změny. Obě dvě jsou logickým vyústěním předešlých konferencí, a to zejména konference 2016. První významnou změnou je dřívější termín konference; s ohledem na časovou kolizi s jinými vzdělávacími akcemi jsme zvolili třetí týden v září, kdy se školní rok teprve dostává do svých „obrátek“. Druhou změnou je i přesídlení konference, kdy jsme se po 13 letech přestěhovali z původních prostor Magistrátu hlavního města Prahy do akademického prostředí Univerzity Karlovy. V loňském roce byl počet účastníků již nad kapacitu uvedených prostor, a i počet přihlášených příspěvků nám nedával možnost větší flexibility. Doufám, že obě tyto změny přijmete s pochopením, neboť zvyšování kvality konference je naším společným cílem.

Organizátoři

 • SCAN, z.s.
 • Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze
 • Magistrát hl. m. Prahy
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • Wolters Kluwer, a.s.
 • Liga otevřených mužů, z.s.
 • OSPRCH, z.s.


Program konference

18.9.2017 (pondělí)

9:30 - 10:00
Hlavní sál
Slavnostní zahájení konference, moderuje: Michal Miovský

Pozváni byli:

 • prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. – ministr školství, mládeže a tělovýchovy
 • JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA – ministr zdravotnictví
 • Mgr. Adriana Krnáčová, MBA – primátorka hlavního města Prahy
 • Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová – hejtmanka Středočeského kraje
 • Mgr. Dana Jurásková, Ph.D. – ředitelka VFN v Praze
 • prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – děkan 1. LF UK
10:00 - 10:45
Hlavní sál
Úvodní referát / moderuje: Roman Gabrhelík
 • Skácelová, L, Exnerová Jírová, M.: Prevence v resortech jako součást jedné skládačky
10:45 - 11:05
Hlavní sál
moderuje: Roman Gabrhelík
 • Havlíková, J.: Ohlédnutí na X. ročníkem Antifetfestu
11:05 - 11:30
Přestávka (možnost shlédnout posterovou sekci v prostorách budovy)
11:30 - 13:00
Hlavní sál
BLOK I.: moderuje: Lenka Skácelová
 • Budinská, M., Heřmánková, R., Korbel, M, Sklenář, V.: Primární prevence rizikového chování v rámci MŠMT – aktuální informace a perspektivy primární prevence
 • Salavcová, M.: Individuální výchovný program jako nástroj prevence a řešení rizikového chování žáků
místnost FarmS 2 (1.patro)
BLOK I.: moderuje: Petr Šmíd
 • Šmíd, P.: Kyberkriminalita
 • Spurný, P.: Pravidla soužití školní třídy jako předpoklad efektivní PPRCh
 • Kulhánek, A.: Jak přistupovat k užívání elektronických cigaret u dětí z pozice pedagogů a preventivních pracovníků?
místnost HistS 5 (2. patro)
BLOK I. / workshop
 • Šejvl, J., Nový, M., Puškinová, M., Fialová, H.: Manipulativní chování na pracovišti a možnosti řešení obrany (I/1)
místnost FarmS 4 (1. patro)
BLOK I. / workshop
 • Nejedlá, M.: Interaktivní programy pro žáky ZŠ a SŠ
místnost FarmS 3 (přízemí)
BLOK I. / moderuje: Helena Fialová
 • Franková, A., Namyslovová, M.: Systém služeb pro děti a dospívající Prev-Centrum, z.ú.
 • Hricz, M.: Spolupráce v krizových situacích
 • Fialová, H.: (Za)kázaná prevence – Nejez ovoce z tohoto stromu!
13:00 - 14:00
Polední přestávka / obědová pauza
13:30 - 14:00
Speciální blok (OSPRCH)
14:00 - 15:30
Hlavní sál
BLOK II. / moderuje: Pavel Dosoudil
 • Joklová, K.: Síťování jako prevence ohrožení dítěte
 • Myšková, L., Dosoudil, P.: Supervize v různých rezortech
 • Dvořáková, K.: Kvalita vzdělávání úzce souvisí s osobním zdravím a psychohygienou učitelů: Intervenční projekt prevence stresu a syndromu vyhoření pomocí metody „mindfulness“
místnost FarmS 2 (1.patro)
BLOK II. / Speciální blok společnosti Wolters Kluwer, a.s. / moderuje: Radka Mondeková
 • Hermánková, L., Kubáňková, J.: Pomoc po telefonu – Linka pro rodinu a školu 116 000
 • Musilová, J.: Spolupráce metodika prevence v PPP a školního metodika prevence
 • Kendíková, J.: Školní život žáků s PAS
místnost HistS 5 (2. patro)
BLOK II. / workshop
 • Šejvl, J., Nový, M., Puškinová, M., Fialová, H.: Manipulativní chování na pracovišti a možnosti řešení obrany (I/2)
místnost FarmS 4 (1. patro)
BLOK II. / moderuje: Michaela Namyslovová
 • Suchá, J., Dolejš, M., Pipová, H.: Rizikové hraní počítačových her u adolescentů v České republice
 • Vavrysová, L., Dolejš, M., Charvát, M., Zemanová, V., Hutyrová, M.: Validita a reliabilita screeningové metody u rizikové skupiny adolescentů
 • Charamza, P., Dvořák, P., Prokop, P., Vranka, M.: Prediktivní modely ohrožení dítěte – Nadace Sirius Prediktivní modely ohrožení dítěte – Nadace Sirius
místnost FarmS 3 (přízemí)
BLOK II. / Poradenství a dětská psychologie / moderuje: Lenka Krejčová, Ph.D.
 • Cupalová, L., Zedníková, D.: Spolupráce metodika prevence PPP Brno a OSPOD
15:30 - 16:00
Přestávka
16:00 - 17:30
Hlavní sál
Blok III. / Bezpečnost škol a školských zařízení / moderuje: Tomáš Koníček
 • Koníček, T.: Norma prevence kriminality ČSN 73 4400 k bezpečnosti ve školách a její aplikace
 • Sladký, L.: Posouzení stavu bezpečnosti škol a školských zařízení prostřednictvím bezpečnostního auditu
 • Fára, M.: Praktické zkušenosti – spolupráce zřizovatelů s Asociací bezpečná škola a Policií ČR
 • Fous, M.: Bezpečnostní opatření v naší škole
místnost HistS 5 (2. patro)
Blok III. / Bezpečnost škol a školských zařízení / workshop
 • Šejvl, J., Nový, M., Puškinová, M., Fialová, H.: Manipulativní chování na pracovišti a možnosti řešení obrany (I/3)
místnost FarmS 4 (1. patro)
Blok III. / Bezpečnost škol a školských zařízení / workshop
 • Dvořáková, K.: Jak efektivně předcházet stresu a vyhoření (nejen) u učitelů: Interaktivní workshop zaměřený na metodu „mindfulness“
místnost FarmS 3 (přízemí)
Blok III. / Bezpečnost škol a školských zařízení / workshop
 • Machačová, J., Kohoutek, L.: Formální a neformální role v PPRCh
17:30 - 19:00
místnost FarmS 2 (1.patro)
Blok IV. / Sekce primární prevence A.N.O. / moderuje: Jan Žufníček
 • Havlíková, J.: Systém školské primární prevence v hl. m. Praze
 • Hamplová, V.: Protidrogová politika v hl. m. Praze
 • Žufníček, J., Gricová, J., Dosoudil, P.: Dotazníkové šetření rizikového chování u žáků pražských škol
místnost FarmS 3 (přízemí)
BLOK IV. / Sekce primár ní prevence A .N.O. / workshop
 • Fialová, H., Veselý, J., Šmíd, P. a kolektiv: Sekce primární prevence A.N.O. - uzavřený workshop pro členy neziskových organizací
místnost FarmS 4 (1. patro)
Blok IV. / Sekce primár ní prevence A .N.O.
 • Skácelová, L.: Členská schůze OSPRCH
19:00
Faustův dům
Společenský večer

Faustův dům, Praha 2 (Akademický klub „Fausťák“)

 

 

 

19.9.2017 (úterý)

9:00 - 10:30
Hlavní sál
moderuje: Marie Nejedlá
 • Zvadová, Z., Nejedlá, M.: Dopravní výchova dospívajících – výsledky projektu podpory zdraví
 • Košťálová, A., Niklová, A.: Školní stravování jako součást prevence vzniku nadváhy, obezity a jiných preventabilních chronických neinfekčních nemocí – projekt Zdravá školní jídelna
 • Stehlíková, M.: Primární prevence na 1. stupni základních škol – zkušenosti, příklad dobré praxe
místnost FarmS 2 (1.patro)
workshop
 • Klabanová, E.: Otevřené dny pro školy
místnost HistS 5 (2. patro)
workshop
 • Šejvl, J., Nový, M., Puškinová, M., Fialová, H.: Manipulativní chování na pracovišti a možnosti řešení obrany (II. /1)
místnost FarmS 4 (1. patro)
Seminář Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV)
místnost FarmS 3 (přízemí)
workshop
 • Milerová, A.: Primární prevence HIV /AIDS – příklad dobré praxe
10:30 - 11:00
Přestávka
11:00 - 12:30
Hlavní sál
moderuje: Veronika Pavlas Martanová
 • Pavlas Martanová, V., Smetáčková, I.: Jsou čeští učitelé a učitelky ohroženi syndromem vyhoření?
 • Štefačáková, M., Janovská, M., Gajdošová, B.: Analýza potrieb lektorov v oblasti preventívnych programov
 • Štorcová, M., Vilímková, S.: Cyklus přednášek „Dospívám…“
místnost FarmS 2 (1.patro)
workshop
 • Burýšková, I., Prokopová, L.: Skládanka jménem PEDAGOG
místnost HistS 5 (2. patro)
workshop
 • Šejvl, J., Nový, M., Puškinová, M., Fialová, H.: Manipulativní chování na pracovišti a možnosti řešení obrany (II. /2)
místnost FarmS 4 (1. patro)
workshop
 • Baumová, K., Lukešová, H.: Co je Tvoje, to je moje, aneb úcta k osobnímu vlastnictví
místnost FarmS 3 (přízemí)
workshop
 • Milerová, A.: Hravě o prevenci
12:30 - 13:30
Polední přestávka
13:30 - 15:00
Hlavní sál
moderuje: Jaroslav Šejvl
 • Petr, J.: Suchej únor – prevence, která lidem zachutnala
 • Jára, M.: Muži a alkohol: Jak vybočit ze stereotypu
 • Šejvl, J.: Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek – zásadní změna legislativy (tzv. „tabákový“ zákon)
místnost HistS 5 (2. patro)
workshop
 • Šejvl, J., Nový, M., Puškinová, M., Fialová, H.: Manipulativní chování na pracovišti a možnosti řešení obrany (II. /3)
15:00 - 15:15
Hlavní sál
Ukončení konference

Dokumenty

Zkladn informace

Sbornik konference 2017
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 5.5 MB, stáhnout
Sbornik konference 2017

Obrázky

Základní informace

Konference PPRCH 2017

Téma: Prevence v resortech
             jako části jedné skládačky

Datum konání: 18. 9. – 19. 9. 2017

Místo konání: Akademické prostory 1. LF UK a VFN

Adresa: Albertov 4, Praha 2

Pořadatel

Konferenci pořádají tyto organizace:

SCAN, z.s.


Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty UK v Praze
a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 • Apolinářská 447/4, 128 00 Praha 2

Magistrát Hlavního města Prahy

 • Nová radnice, Mariánské nám. 2/2, Praha 1

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

Wolters Kluwer, a.s.

 • U Nákladového nádraží 6, 130 00 Praha 3

Liga otevřených mužů, z.s.

 • Bubenská 1/1477, 170 00 Praha 7

OSPRCH, z.s.

 • Gorkého 53/3, 602 00 Brno

Partneři


Konference PPRCH je místem, kde jsou představovány koncepční, vzdělávací a další odborné informace z oblasti prevence, jsou dále šířeny výstupy projektů, zejména dvou klíčových projektů VYNSPI (ESF OPVK reg. č. CZ.1.07/1.3.00/08.0205) a VYNSPI II (ESF OPVK č. CZ.1.07/1.1.00/53.0017), projektů spolufinancovaných Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.