XVIII. ročník konference PPRCH (2021)

Téma: Kompetence a role různých profesí a pracovníků v oblasti prevence rizikového chování: novinky a výzvy

Datum konání: 18.-19.10.2021
Místo konání: Magistrát hlavního města Prahy
Adresa: Nová radnice, Mariánské nám. 2/2, Praha 1

Přihlašování pro přednášející bylo ukončeno! Děkujeme Vám za přihlášení příspěvků.

Níže naleznete program konference.

Přihlašování pro posluchače nadále spuštěno!


Letošní ročník konference bude zaměřen na téma Kompetence a role různých profesí a pracovníků
v oblasti prevence rizikového chování: novinky a výzvy. Níže naleznete postupně další informaci o konferenci, například program, jakmile bude znám. Věříme, že i letošní ročník pro Vás připravíme zajímavé přednášky a workshopy, které Vás obohatí a přinesou inspiraci k další práci.

Minulý ročník byl mimořádný tím, že probíhal on-line! Sami posuďte, v čem byl lepší a v čem horší. Bohužel jsme tím přišli minimálně o společenský večer, který umožňoval navázat užitečné kontakty. Věříme, že letos se společně již potkáme osobně.

 

Druhý den konference je XII. ročník Pražského fóra primární prevence.

Organizátoři

 • SCAN, z.s., Třebotovská č.ev. 654, Solopisky, 252 28 Třebotov
 • Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze, Apolinářská 4/447, 128 00 Praha 2


Program konference

18.10.2021 (pondělí)

9:30 - 10:00
Hlavní sál
Slavnostní zahájení konference, moderuje prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

K přednesení úvodního slova byli pozváni:

 • Ing. Robert Plaga, Ph.D. – ministr školství, mládeže a tělovýchovy
 • MUDr. Zdeněk Hřib – primátor hlavního města Prahy
 • Mgr. Milena Johnová – zastupitelka a radní Magistrátu hl. m. Prahy
 • prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, dr.h.c.mult. – rektor Univerzity Karlovy
 • Mgr. Jarmila Vedralová – ředitelka Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády ČR a národní koordinátorka pro protidrogovou politiku
10:00 - 10:15
Přestávka
10:15 - 12:15
Hlavní sál
Úvodní referát, moderuje prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.
 • Miovský Michal – Vývoj a implementace nástrojů pro hodnocení kvality v prevenci v České republice v kontextu vývoje politiky kvality v Evropě
 • Gabrhelík Roman - Systém evidence preventivních aktivit (SEPA): národní nebo regionální nástroj školské prevence
 • Fialová Helena – Standardy vzdělávání kvality v prevenci (UPC, INEP, INEP+) – reflexe v kontextu českého a celosvětového vývoje
12:15 - 13:00
Obědová přestávka
13:00 - 15:00
Hlavní sál
BLOK I. / moderuje Roman Gabrhelík
 • Pavla Chomynová – Česká mládež, sociální sítě a hraní digitálních her: Výsledky studie ESPAD 2019
 • Kateřina Lukavská a Roman Gabrhelík - Výzvy a potřeby školské prevence v souvislosti s pandemií covid-19: výsledky šetření mezi školními metodiky prevence rizikového chování
 • Roman Petrenko Miroslav Líbal - Dopady distanční výuky a protiepidemických opatření na rizikové chování žáků (výsledky výzkumu)
 • Roman Petrenko a Petra Wünschová - Metodické doporučení pro školy k problematice násilí na dětech a násilí v rodině
Malý sál 1
BLOK I. / moderuje Jaroslav Šejvl
 • Michal Miovský Helena Fialová Jaroslav Šejvl, Roman Gabrhelík, Jasmina Burdzovic Andreas a Svetlana Skurtveit - Vývoj a pilotní ověření regionálního vzdělávacího modulu prevence duševního onemocnění dětí a dospívajících s důrazem na rizikové chování – výchozí stav, záměr
 • Jaroslav Šejvl, Jasmina Burdzovic Andreas, Svetlana Skurtveit, Helena Fialová a Michal Miovský – Vzdělávací modul prevence duševního onemocnění dětí a dospívajících s důrazem na rizikové chování – jednotlivé komponenty projektu
 • Helena Fialová, Michal Miovský, Jasmina Burdzovic Andreas, Svetlana Skurtveit, Jaroslav Šejvl a Roman Gabrhelík - Prevence v komunitě jako součást vzdělávacího modulu prevence duševního onemocnění dětí a dospívajících s důrazem na rizikové chování
 • Jan Veselý a Eva Vojáčková - Distanční primární prevence
Malý sál 2
BLOK I. / moderuje Lenka Skácelová – workshop
 • OSPRCh – uzavřený workshop
Malý sál 3
BLOK I. / moderuje Petra Blažková – workshop
 • Petra Blažková a Michael Schmidt - Selektivní primární prevence v praxi

15:00 - 15:15
Přestávka / drobné občerstvení
15:15 - 17:30
Hlavní sál
BLOK II. / moderuje Jana Havlíková
 • Martin Dolejš, Jaroslava Suchá, Roman Procházka, Helena Pipová a Štěpán Komrska - Hraní digitálních her českými adolescenty a jeho vztah k užívání internetu
 • Gabriel Kňažek, Jaroslava Suchá, Martin Dolejš a Helena Pipová - Prevalencia IGD v bežnej populácii adolescentov v ČR za použitia CSV-S škály
 • Barbora Považanová, Martin Dolejš a Jaroslava Suchá - Používanie internetu českými a slovenskými adolescentami
 • Katarína Banárová a Michal Čerešník - Medzipohlavné rozdiely v produkcii rizikového správania v dospievaní
 • Štěpán Komrska, Jaroslava Suchá a Helena Pipová - Agresivita, depresivita a hraní digitálních her u studentů přecházejících ze základní na střední školu v období pandemie COVID-19
Malý sál 1
BLOK II. / moderuje Helena Fialová
 • Anna Urešová a Jaroslava Suchá - Psychologické mechanismy ve hře Pokémon GO
 • Terezie Babilonová a Jaroslava Suchá - Aktuální formy online rizikového chování
 • Kateřina Klímová, Jaroslava Suchá a Anna Urešová - Souvislost hraní digitálních her s resiliencí, agresivitou a s užíváním psychoaktivních látek
 • Karolína Ferklová a Jaroslav Suchá - Souvislost užívání sociálních sítí s vrstevnickými vztahy a depresivitou u adolescentů
Malý sál 2
BLOK II. / moderuje Eva Kuncová – workshop
 • Sekce primární prevence A.N.O. – uzavřený workshop

Malý sál 3
BLOK II. / moderuje: Petra Kristlová – 2 workshopy
 • Pavel Plaček a Petra Kristlová - Supervize ve školním prostředí

 • Petra Kristlová - Prevence ve škole i ve třídě

18:30
Faustův dům
Společenský večer

Faustův dům, Praha 2, Karlovo nám. č. 40 (Akademický klub „Fausťák“)

 

 

 

19.10.2021 (úterý)

8:00
XVIII. ročník mezinárodní konference Primární prevence rizikového chování a XII. ročník Pražského fóra primární prevence
9:00 - 11:30
Hlavní sál
BLOK I. / moderuje Helena Fialová
 • Milena Johnová, radní hl. m. Prahy pro oblast sociální politiky a zdravotnictví – úvodní slovo
 • Jana Havlíková - Ohlédnutí s odstupem
 • Galina Jarolímková a Alena Mášová - Praktická pomoc PPP pro Prahu 1, 2 a 4 pedagogům, rodičům i žákům v době covidové a zkušenosti z distanční a rotační výuky na školách
 • Michaela Štáfková - Vliv pandemie na duševní zdraví žáků a studentů
 • Marie Nejedlá - Prevence všemi smysly
Malý sál 1
BLOK I. / moderuje Renata Horká
 • Renata Horká a Kateřina Součková - Role a možnosti nezávislého odborného poradenského pracoviště pro pedagogy a rodiče na úrovni okresního města.
 • Lenka Marušková a Ivana Daňová Jurčová - Podpora pedagogů a třídních kolektivů v období návratu do škol po pandemii
 • Lukáš Bořil - Soustředění – jak a proč trénovat pozornost při studiu na střední škole
 • Milan Kotík a Pavel Dosoudil - A.R.T. (Aggression Replacement Training)
Malý sál 2
BLOK I. / moderuje Denisa Čechová - workshop
 • Denisa Čechová a Veronika Kolmanová - Zrcadlo, zrcadlo… aneb podpora zdravého sebepojetí jako nástroj primární prevence
 • Martina Koubíková a Iva Černá - Preventivní programy v rukách učitelů základních škol – jak na to?
Malý sál 3
BLOK I. / moderuje Tereza Nikodymová - workshop
 • Tereza Nikodymová a Veronika Ešnerová - Koordinátor-lektor-metodik prevence – tři dílky jedné skládačky
 • Kristýna Baumová - Sebevědomí pro práci s třídním kolektivem
11:30 - 12:30
Přestávka – občerstvení
12:30 - 14:00
Hlavní sál
BLOK II. / moderuje Adam Kulhánek
 • Adam Kulhánek a Adéla Baptistová - Nikotinové sáčky aneb evoluce v užívání tabáku a nikotinu pokračuje
 • Petr Spurný a Eva Mistrová - Možnosti profesní podpory pedagogů v jejich práci v oblasti prevence (metodické vedení, mentoring, supervize)
 • Markéta Hodačová - Dobrá praxe ze vzdělávání pedagogů v online prostoru
 • Jan Štěpánek - Představení webu dusevnizdravi.edu.cz a dalších aktivit Národního pedagogického institutu ČR v oblasti duševního zdraví
Malý sál 1
BLOK II. / moderuje Monika Rosová – 2 workshopy
 • Monika Rosová a Petra Kamarádová - Dej si taky! #dikynechci – Nástrahy návykových látek
 • Lenka Laiblová a Simona Bernardyová - Empatie - cesta k porozumění
Malý sál 2
BLOK II. / moderuje: Eva Uličná – workshop
 • Eva Uličná a Lenka Švábová - Bezpečný dům a domov
Malý sál 3
BLOK II. / moderuje: Linda Nývltová - workshop
 • Nývltová Linda - Blázníš? No a!
14:00 - 14:15
Přestávka / drobné občerstvení
14:15 - 15:45
Hlavní sál
BLOK III. / moderuje Jana Havlíková
 • Sandra Nechybová - Funkční propojení NZDM se školami
 • Alois Daněk - Otázka prevence rizikového chování v prostředí hudebního školství
 • Filip Šinkner - Parafilik: program primární prevence pro jedince s parafilní preferencí a jejich blízké
15:45 - 16:00
Hlavní sál
Ukončení konference - moderují Roman Gabrhelík, Helena Fialová, Jana Havlíková
 • Kompetence a role různých profesí a pracovníků v oblasti prevence rizikového chování: novinky a výzvy – zakončení konference


Dokumenty

Základní informace

Konference PPRCH 2021

Téma: Kompetence a role různých profesí a pracovníků
v oblasti prevence rizikového chování: novinky a výzvy

Datum konání: 18. 10. – 19. 10. 2021

Místo konání: Magistrát hl. m. Prahy

Adresa: Mariánské nám. 2, Praha 1

Pořadatel

Konferenci pořádají tyto organizace:

SCAN, z.s.

 • Třebotovská č.ev. 654, Solopisky, 252 28 Třebotov
 • e-mail: scan@scan-zs.cz

Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty UK
v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 • Apolinářská 447/4, 128 00 Praha 2

Partneři

Záštitu nad konferencí převzali

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1
 • Magistrát Hlavního města Prahy
  Nová radnice, Mariánské nám. 2/2, Praha 1
 • Krajský úřad Středočeského kraje
  Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Konference PPRCH je místem, kde jsou představovány koncepční, vzdělávací a další odborné informace z oblasti prevence, jsou dále šířeny výstupy projektů, zejména dvou klíčových projektů VYNSPI (ESF OPVK reg. č. CZ.1.07/1.3.00/08.0205) a VYNSPI II (ESF OPVK č. CZ.1.07/1.1.00/53.0017), projektů spolufinancovaných Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.