Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /data/web/virtuals/17863/virtual/www/subdom/www/atomio/layout/user/layout1_base.php:71) in /data/web/virtuals/17863/virtual/www/subdom/www/atomio/core/fce.php on line 3824

(1970)

Téma:Program konference

15.10.2018 (pondělí)

9:30 - 10:00
Hlavní sál
Slavnostní zahájení konference, moderuje prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

Pozváni byli:

 • zástupce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – t. b. c.
 • Ing. Radek Lacko – radní hlavního města Prahy pro oblast zdravotnictví a bydlení
 • Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová – hejtmanka Středočeského kraje
 • Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA – ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
 • prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – děkan 1. lékařská fakulty Univerzity Karlovy
10:15 - 11:25
Hlavní sál
moderuje prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.
 • Miovský, M. & Gabrhelík, R.: Současný vývoj a trendy ve vzdělávání preventivních pracovníků - první mezinárodní kurikulum a standard vzdělávání v prevenci UPC (Universal Prevention Curriculum)
11:25 - 11:45
Hlavní sál
moderuje Mgr. Jana Havlíková
 • Havlíková, J.: Ohlédnutí za XI. ročníkem Antifetfestu
11:45 - 12:15
Hlavní sál
moderuje PhDr. Miroslav Barták, Ph.D.
 • Barták, M. & Petruželka, B.. Meze a možnosti hodnocení preventivních programů pro středoškoláky – případová studie
12:15 - 13:15
Přestávka (možnost shlédnout posterovou sekci v prostorách konference)
 • Hricz, M.: Program selektivní primární prevence Prevalis, z.s.
 • Kulanová, M., Štefaňáková, M., Orosová, O. & Hricová, L.: Vzdelávanie v prevencii medzi vysokoškolákmi
 • Hricová, L., Bačíková, M. & Orosová, O.: Školské programy prevencie v kontexte Seba-determinačnej teorie
 • Štefaňáková, M., Janovská, M., Gajdošová, B. & Orosová, O.: Analýza výsledkov sebareflexie lektorov školského programu prevencie
 • Myšková, L., Nevoralová, M., Tůmová K. & Orlíková, B.: Aktivity Národního ústavu pro vzdělávání v oblasti prevence rizikového chování
13:15 - 14:45
Hlavní sál
BLOK I. / moderuje doc. Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D.
 • Havlíková, J., Kotík, M.: Škola pro Všechny – představení vzdělávacího projektu
 • Vacek, J. & Gabrhelík, R.: V čem je Praha jiná? Účinnost dvou programů všeobecné prevence
 • Gabrhelík, R.: Online systém výkaznictví preventivních aktivit
Malý sál 1
BLOK I. / moderuje Mgr. Helena Fialová
 • Fialová, H., Veselý, J., Šmíd, P. a kolektiv: Sekce primární prevence A.N.O.: Nové vize, cíle, koncepce – uzavřený workshop
Malý sál 2
BLOK I. / Mgr. Miloš Gregor, Ph.D.
 • Gregor, M.: Mediální gramotnost a strašák konfirmačního zkreslení
15:00 - 15:50
Hlavní sál
BLOK II. / moderuje PhDr. Martin Dolejš, Ph.D.
 • Barták, M. Petruželka, B. & Rolová, G.: Alkohol pod kontrolou.cz (2.0)
 • Kulhánek, A., Fidesová, H., Jovbaková, T. & Gabrhelík, R.: STOP sexual violence v prostředí noční zábavy
Malý sál 1
BLOK II. / moderuje Mgr. Kamila Dvořáková, Ph.D.
 • Dvořáková K., Šouláková, B., Hrivíková, Z. & Kagstrom A.: Duševní zdraví a psychická odolnost dětí: Primární prevence na 2. stupni základních škol – workshop
Malý sál 2
BLOK II. / moderuje Mgr. Benjamin Petruželka
 • Dolejš, M., Suchá, J., Pipová, H. & Komrska, Š.: (Ne)závislost českých adolescentů na internetu
 • Suchá, J., Dolejš, M., Pipová, H. Komrska, Š.: Hraní počítačových her u adolescentů v ČR
15:50 - 16:00
Přestávka
16:00 - 17:30
Hlavní sál
Blok III. / moderuje JUDr. Milan Fára
 • Fára, M.: Prevence kybernetické kriminality dětí a mladistvých
 • Vinčálek, J.: Kyberkriminalita mladších 18 let a nové aktivity v kampani Say No!
 • Daňhelka, T.: Výsledky výzkumu – Vnímání kyberkriminality mezi žáky základních škol ve středočeském kraji
 • Borský, M.: Semináře pro 1. stupeň ZŠ „Holky, kluci, pozor na kyberprostor“
 • Sláma, J.: Nenech to být, nntb.cz
Malý sál 1
Blok III. / moderuje Mgr. Michaela Kešnerová
 • Kešnerová, M.: Adiktologická péče v rámci ambulance dětského psychiatra
Malý sál 2
Blok III. / moderuje Mgr. Markéta Jírová Exnerová
 • Jírová Exnerová, M., Musilová, J., Vrbková, H. & Skácelová, L.: Etika, odborná terminologie a vzdělávání v praxi PPRCH

17:30 - 18:30
OSPRCH

V době od 17:30 do 18:30 hodin probíhá uzavřené setkání OSPRCH, z.s.

18:30
Faustův dům
Společenský večer

Faustův dům, Praha 2 (Akademický klub „Fausťák“)

 

 

 

16.10.2018 (úterý)

9:00 - 10:30
Hlavní sál
BLOK I. / moderuje MUDr. Marie Nejedlá
 • Nekvapilová, P.: Čisté ručičky – program prevence přenosu infekce, dobrá praxe, projekt podpory zdraví MZ ČR 2018
 • Wasserbauer, S., Pokorná H.: Analýza životního stylu a zdraví mládeže v Kraji Vysočina
 • Pavlovská T., Luhanová L., Zvadová Z.: Prevence úrazů a otrav u dětí školního věku, projekt podpory zdraví MZ ČR 2018
 • Nejedlá, M., Bernardyová, S., Cvrčková L.: Krátké intervence ve škole, tréninkový program pro pedagogy
 • Nejedlá, M.: Výsledky šetření užívání tabáku mezi mládeží 13-15 let – poslední studie Global Youth Tobacco Survey (GYTS) za rok 2016
Malý sál 1
BLOK I. / moderuje PhDr. Miroslav Barták, Ph.D.
 • Dlouhá, D., Fráňová, L., Klingelová, A. &Veselý, J.: „Selektivku? Je to nutný?!"
 • Schwarc, Š.: Přenést nebo spolu přebrodit
Malý sál 2
BLOK I. / moderuje Mgr. Jaroslav Šejvl
 • Berková, T. & Ranková Lukasová, M.: Vzdělávání trochu jinak
10:30 - 11:00
Přestávka
11:00 - 12:30
Hlavní sál
BLOK II. / moderuje moderuje Mgr. Helena Fialová
 • Fialová, H.: Transformace primární prevence – vzdělávání pedagogů jako jedna z cest primární prevence
 • Šídová, M. & Grabačová, P.: Komplexní přístup ke školení pedagogů
 • Hricz, M.: Vzdělaný preventista
 • Kulich, A. & Opočenský, K.: Přenos podnětů ze specializačního studia pro školní metodiky prevence do školní praxe
Malý sál 1
BLOK II. / moderuje Mgr. Vladimír Sklenář
 • Šejvl, J., Sklenář, V. & Budinská, M.: Legislativa v oblasti návykových látek a problematika testování při důvodném podezření na ovlivnění dítěte návykovou látkou ve školním prostředí – jak postupovat?
Malý sál 2
BLOK II. / moderuje Kateřina Sýkorová, DiS.
 • Sýkorová, K. & Součková, J.: Jsi jiný, jaké to je?
 • Popelková, P.: Role třídního učitele v systému primární prevence rizikového chování
12:30 - 13:30
Polední přestávka
13:30 - 15:00
Hlavní sál
BLOK III. / moderuje MUDr. Jitka Vávrová
 • Kroftová, S., Vávrová, J., Kmoníčková, J. & Triebenekl, M.: Přístupy v dětské adiktologické péči
 • Kabíček, P.: Screening a krátká intervence v oblasti návykových látek v praxi praktického lékaře pro děti a dorost
Malý sál 1
BLOK III. / moderuje PhDr. Miroslav Barták, Ph.D.
 • Barták, M., Petruželka, B.: Využití webu a sociálních sítí v primární prevenci rizikového chování – zkušenosti s realizací kampaní pomocí webových stránek, Facebooku a Instagramu
Malý sál 2
BLOK III. / moderuje Mgr. Tomáš Jandač
 • Pokorná, H.: Jak na vzdělávání školáků o mozkové mrtvici?
 • Jandač, T.: Efekt primárně preventivního programu u dětí rizikově pijících matek
 • Černý, M.: Míra a Míra oslaví druhé narozeniny, aneb slasti a strasti prevence v Ústeckém kraji
 • Berinšterová, M. Fuchsová, K.: Hodnotenie spôsobilosti učiteľov pri riešení problémového správania žiakov pomocou Q-metodológie
15:00 - 15:15
Hlavní sál
Ukončení konference - moderuje PhDr. Miroslav Barták, Ph.D.
 • Trendy vzdělávání v prevenci – nástin dalšího vývoje

Dokumenty

Obrázky

Základní informace

Konference PPRCH 2018

Téma: Vzdělávání v prevenci

Datum konání: 15. 10. – 16. 10. 2018

Místo konání: Magistrát hl. m. Prahy

Adresa: Mariánské nám. 2, Praha 1

Pořadatel

Konferenci pořádají tyto organizace:

SCAN, z.s.


Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty UK v Praze
a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 • Apolinářská 447/4, 128 00 Praha 2

Magistrát Hlavního města Prahy

 • Nová radnice, Mariánské nám. 2/2, Praha 1

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

Wolters Kluwer, a.s.

 • U Nákladového nádraží 6, 130 00 Praha 3

Liga otevřených mužů, z.s.

 • Bubenská 1/1477, 170 00 Praha 7

Krajský úřad Středočeského kraje

 • Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Partneři


Konference PPRCH je místem, kde jsou představovány koncepční, vzdělávací a další odborné informace z oblasti prevence, jsou dále šířeny výstupy projektů, zejména dvou klíčových projektů VYNSPI (ESF OPVK reg. č. CZ.1.07/1.3.00/08.0205) a VYNSPI II (ESF OPVK č. CZ.1.07/1.1.00/53.0017), projektů spolufinancovaných Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.