XIV. ročník konference PPRCH (2017)

Téma: Prevence v resortech jako části jedné skládačky

Datum konání: 18.-19.9.2017
Místo konání: Akademické prostory 1. LF UK a VFN v Praze
Adresa: Albertov 4, Praha 2

 

Registrace přednášejících byla uzavřena. Jakmile příspěvky zpracujeme, vyvěsíme na stránkách program.

Registrace posluchačů je i nadále spuštěna.

Letošní ročník konference proběhne již v září a bude se věnovat tématu prevence v resortech. Věříme, že konference nabídne bohatý vědecký program všem přihlášeným posluchačům. Kompletní  program bude zveřejněn v měsíci červnu.

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové. Letošní konferenci provází dvě zásadní změny. Obě dvě jsou logickým vyústěním předešlých konferencí, a to zejména konference 2016. První významnou změnou je dřívější termín konference; s ohledem na časovou kolizi s jinými vzdělávacími akcemi jsme zvolili třetí týden v září, kdy se školní rok teprve dostává do svých „obrátek“. Druhou změnou je i přesídlení konference, kdy po 13 letech se stěhujeme z původních prostor Magistrátu hlavního města Prahy do akademického prostředí Univerzity Karlovy. V loňském roce byl počet účastníků již nad kapacitu uvedených prostor, a i počet přihlášených příspěvků nám nedával možnost větší flexibility. Doufám, že obě tyto změny přijmete s pochopením, neboť zvyšování kvality konference je naším společným cílem.

 

Současně si Vás dovolujeme pozvat na společenský večer, který se bude letos konat v prostorách Akademického klubu 1. LF UK a VFN v Praze, zvaných Faustův dům (Praha 2, Karlovo nám. 40).

 

 

Organizátoři

 • SCAN, z.s.
 • Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze
 • Magistrát hl. m. Prahy
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • Wolters Kluwer, a.s.
 • Liga otevřených mužů, z.s.
 • OSPRCH, z.s.


Program konference

18.9.2017 (pondělí)

9:30 - 10:00
Hlavní sál
Slavnostní zahájení konference, moderuje: Michal Miovský

Pozváni byli:

 • prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. – ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
 • JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA – ministr zdravotnictví
 • Mgr. Adriana Krnáčová, MBA – primátorka hlavního města Prahy
 • Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová – hejtmanka Středočeského kraje
 • Mgr. Dana Jurásková, Ph.D. – ředitelka VFN v Praze
 • prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – děkan 1. LF UK
10:00 - 10:45
Hlavní sál
Úvodní referát / moderuje: Roman Gabrhelík
 • Skácelová, L, Exnerová Jírová, M.: Prevence v resortech jako součást jedné skládačky

10:45 - 11:05
Hlavní sál
moderuje: Roman Gabrhelík
 • Havlíková, J.: Ohlédnutí na X. ročníkem Antifetfestu

11:05 - 11:30
Přestávka (možnost shlédnout posterovou sekci v prostorách budovy)
11:30 - 13:00
Hlavní sál
BLOK I.: moderuje: Lenka Skácelová
 • Budinská, M., Heřmánková, R., Korbel, M, Sklenář, V.: Primární prevence rizikového chování v rámci MŠMT – aktuální informace a perspektivy primární prevence
 • Salavcová, M.: Individuální výchovný program jako nástroj prevence řešení rizikového chování žáků
místnost FarmS 2 (1.patro)
BLOK I.: moderuje: Petr Šmíd
 • Šmíd, P.: Kyberkriminalita
 • Spurný, P.: Pravidla soužití školní třídy jako předpoklad efektivní PPRCh
 • Kulhánek, A.: Jak přistupovat k užívání elektronických cigaret u dětí z pozice pedagogů a preventivních pracovníků?
místnost HistS 5 (2. patro)
BLOK I. / workshop
 • Šejvl, J., Nový, M., Puškinová, M., Fialová, H.: Manipulativní chování na pracovišti a možnosti řešení obrany (I/1)

místnost FarmS 4 (1. patro)
BLOK I. / workshop
 • Nejedlá, M.: Interaktivní programy pro žáky ZŠ a SŠ
místnost FarmS 3 (přízemí)
BLOK I. / moderuje: Helena Fialová kopie
 • Franková, A., Namyslovová, M.: Systém služeb pro děti a dospívající Prev-Centrum, z.ú.
 • Hricz, M.: Spolupráce v krizových situacích
 • Fialová, H.: (Za)kázaná prevence – Nejez ovoce z tohoto stromu!
13:00 - 14:00
Polední přestávka / obědová pauza
13:30 - 14:00
Speciální blok (OSPRCH)
14:00 - 15:30
Hlavní sál
BLOK II. / moderuje: Pavel Dosoudil
 • Joklová, K.: Síťování jako prevence ohrožení dítěte
 • Myšková, L., Dosoudil, P.: Supervize v různých rezortech
 • Dvořáková, K.: Kvalita vzdělávání úzce souvisí s osobním zdravím a psychohygienou učitelů: Intervenční projekt prevence stresu a syndromu vyhoření pomocí metody „mindfulness“
místnost FarmS 2 (1.patro)
BLOK II. / Speciální blok společnosti Wolters Kluwer, a.s. / moderuje: Radka Mondeková
 • Hermánková, L., Kubáňková, J.: Pomoc po telefonu – Linka pro rodinu a školu 116 000
 • Musilová, J.: Spolupráce metodika prevence v PPP a školního metodika prevence
 • Kendíková, J.: Školní život žáků s PAS
místnost HistS 5 (2. patro)
BLOK II. / workshop
 • Šejvl, J., Nový, M., Puškinová, M., Fialová, H.: Manipulativní chování na pracovišti a možnosti řešení obrany (I/2)
místnost FarmS 4 (1. patro)
BLOK II. / moderuje: Helena Fialová
 • Suchá, J., Dolejš, M., Pipová, H.: Rizikové hraní počítačových her u adolescentů v České republice
 • Vavrysová, L., Dolejš, M., Charvát, M., Zemanová, V., Hutyrová, M.: Validita a reliabilita screeningové metody u rizikové skupiny adolescentů
 • Charamza, P., Dvořák, P., Prokop, P., Vranka, M.: Prediktivní modely ohrožení dítěte – Nadace Sirius Prediktivní modely ohrožení dítěte – Nadace Sirius
místnost FarmS 3 (přízemí)
BLOK II. / workshop
 • Cupalová, L., Zedníková, D.: Spolupráce metodika prevence PPP Brno a OSPOD
15:30 - 16:00
Přestávka
16:00 - 17:30
Hlavní sál
Blok III. / Bezpečnost škol a školských zařízení / moderuje: Tomáš Koníček
 • Koníček, T.: Norma prevence kriminality ČSN 73 4400 k bezpečnosti ve školách a její aplikace
 • Sladký, L.: Posouzení stavu bezpečnosti škol a školských zařízení prostřednictvím bezpečnostního auditu
 • Fára, M.: Praktické zkušenosti – spolupráce zřizovatelů s Asociací bezpečná škola a Policií ČR
 • Fous, M.: Bezpečnostní opatření v naší škole
místnost FarmS 2 (1.patro)
Blok III. / Bezpečnost škol a školských zařízení / moderuje: Tomáš Koníček
 • Havlíková, J.: Systém školské primární prevence v hl. m. Praze
 • Hamplová, V.: Protidrogová politika v hl. m. Praze
 • Žufníček, J., Gricová, J., Dosoudil, P.: Dotazníkové šetření rizikového chování u žáků pražských škol
místnost HistS 5 (2. patro)
Blok III. / Bezpečnost škol a školských zařízení / workshop
 • Šejvl, J., Nový, M., Puškinová, M., Fialová, H.: Manipulativní chování na pracovišti a možnosti řešení obrany (I/3)
místnost FarmS 4 (1. patro)
Blok III. / Bezpečnost škol a školských zařízení / workshop
 • Dvořáková, K.: Jak efektivně předcházet stresu a vyhoření (nejen) u učitelů: Interaktivní workshop zaměřený na metodu „mindfulness“
místnost FarmS 3 (přízemí)
Blok III. / Bezpečnost škol a školských zařízení / workshop
 • Machačová, J., Kohoutek, L.: Formální a neformální role v PPRCh
18:00
Faustův dům
Společenský večer

Faustův dům, Praha 2 (Akademický klub „Fausťák“)

 

 

 

19.9.2017 (úterý)

9:00 - 10:30
Hlavní sál
moderuje: Marie Nejedlá
 • Zvadová, Z., Nejedlá, M.: Dopravní výchova dospívajících – výsledky projektu podpory zdraví
 • Košťálová, A., Niklová, A.: Školní stravování jako součást prevence vzniku nadváhy, obezity a jiných preventabilních chronických neinfekčních nemocí – projekt Zdravá školní jídelna
 • Stehlíková, M.: Primární prevence na 1. stupni základních škol – zkušenosti, příklad dobré praxe
místnost FarmS 2 (1.patro)
workshop
 • Klabanová, E.: Otevřené dny pro školy
místnost HistS 5 (2. patro)
workshop
 • Šejvl, J., Nový, M., Puškinová, M., Fialová, H.: Manipulativní chování na pracovišti a možnosti řešení obrany (II. /1)
místnost FarmS 4 (1. patro)
volný prostor
místnost FarmS 3 (přízemí)
workshop
 • Milerová, A.: Primární prevence HIV /AIDS – příklad dobré praxe
10:30 - 11:00
Přestávka
11:00 - 12:30
Hlavní sál
moderuje: Veronika Pavlas Martanová
 • Pavlas Martanová, V., Smetáčková, I.: Jsou čeští učitelé a učitelky ohroženi syndromem vyhoření?
 • Štefačáková, M., Janovská, M., Gajdošová, B.: Analýza potrieb lektorov v oblasti preventívnych programov
 • Štorcová, M., Vilímková, S.: Cyklus přednášek „Dospívám…“
místnost FarmS 2 (1.patro)
workshop
 • Burýšková, I., Prokopová, L.: Skládanka jménem PEDAGOG
místnost HistS 5 (2. patro)
workshop
 • Šejvl, J., Nový, M., Puškinová, M., Fialová, H.: Manipulativní chování na pracovišti a možnosti řešení obrany (II. /2)
místnost FarmS 4 (1. patro)
workshop
 • Baumová, K., Lukešová, H.: Co je Tvoje, to je moje, aneb úcta k osobnímu vlastnictví
místnost FarmS 3 (přízemí)
workshop
 • Milerová, A.: Hravě o prevenci
12:30 - 13:30
Polední přestávka
13:30 - 15:00
Hlavní sál
moderuje: Jaroslav Šejvl
 • Petr, J.: Suchej únor – prevence, která lidem zachutnala
 • Jára, M.: Muži a alkohol: Jak vybočit ze stereotypu
 • Šejvl, J.: Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek – zásadní změna legislativy (tzv. „tabákový“ zákon)
místnost HistS 5 (2. patro)
workshop
 • Šejvl, J., Nový, M., Puškinová, M., Fialová, H.: Manipulativní chování na pracovišti a možnosti řešení obrany (II. /3)
15:00 - 15:15
Hlavní sál
Ukončení konference

Dokumenty

Základní informace

Konference PPRCH 2017

Téma: Prevence v resortech
             jako části jedné skládačky

Datum konání: 18. 9. – 19. 9. 2017

Místo konání: Akademické prostory 1. LF UK a VFN

Adresa: Albertov 4, Praha 2

Pořadatel

Konferenci pořádají tyto organizace:

SCAN, z.s.


Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty UK v Praze
a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 • Apolinářská 447/4, 128 00 Praha 2

Magistrát Hlavního města Prahy

 • Nová radnice, Mariánské nám. 2/2, Praha 1

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

Wolters Kluwer, a.s.

 • U Nákladového nádraží 6, 130 00 Praha 3

Liga otevřených mužů, z.s.

 • Bubenská 1/1477, 170 00 Praha 7

OSPRCH, z.s.

 • Gorkého 53/3, 602 00 Brno

Partneři


Konference PPRCH je místem, kde jsou představovány koncepční, vzdělávací a další odborné informace z oblasti prevence, jsou dále šířeny výstupy projektů, zejména dvou klíčových projektů VYNSPI (ESF OPVK reg. č. CZ.1.07/1.3.00/08.0205) a VYNSPI II (ESF OPVK č. CZ.1.07/1.1.00/53.0017), projektů spolufinancovaných Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.