XVII. ročník konference PPRCH (2020)

Téma: Preventivní svět kolem nás, v nás

Datum konání: 19.-20.10.2020
Místo konání: Magistrát hlavního města Prahy
Adresa: Nová radnice, Mariánské nám. 2/2, Praha 1

 

POZOR! LETOŠNÍ ROČNÍK KONFERENCE BUDE PROBÍHAT ON-LINE.

Součástí konference nebude společenský večer. Další detaily Vám včas sdělíme. 

 

Letošní ročník konference bude zaměřen na téma Preventivní svět kolem nás a v nás. Níže naleznete kompletní program konference. Věříme, že pro Vás budou přednášky a workshopy opět inspirativní.

Registrace pro posluchače je stále spuštěna.

Všechny aktuální informace o konferenci najdete na těchto stránkách. Těšíme se na Vás!

 

Podtémata konference

 • Prevence v praxi

Organizátoři

 • SCAN, z.s., Pod nemocnicí 220, 252 26 Třebotov
 • Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze, Apolinářská 4/447, 128 00 Praha 2


Program konference

Níže naleznete program XVII. ročníku mezinárodní konference Primární prevence rizikového chování. SOučástí druhého konferenčního dne bude i XI. ročník Pražského fóra primární prevence.

19.10.2020 (pondělí)

9:30 - 10:00
online
Slavnostní zahájení konference, moderuje prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

Na úvodní slovo byli pozváni:

 • Ing. Robert Plaga, Ph.D. – ministr školství, mládeže a tělovýchovy
 • MUDr. Zdeněk Hřib – primátor hlavního města Prahy
 • prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. – rektor Univerzity Karlovy
 • Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová – hejtmanka Středočeského kraje
10:00 - 12:00
online
Úvodní referát, moderuje prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.
 • Miovský Michal – Mezinárodní on-line kurz INEP a vývoj mezinárodních kurikulí pro vzdělávání v prevenci a jejich dopad na národní systém vzdělávání
 • Gabrhelík Roman - Mezinárodní on-line kurz INEP a vývoj mezinárodních kurikulí pro vzdělávání v prevenci a jejich dopad na národní systém vzdělávání včetně praktické prezentace
 • Fialová Helena – Vývoj české verze on-line kurzu INEP – in natura
 • Havlíková Jana – (Ne)bezpečnej svět – Pražský filmový kufr 
12:15 - 14:15
online
BLOK I. / moderuje Michal Miovský
 • Chomynová Pavla – Aktuální trendy v užívání návykových látek mezi českými dospívajícími: Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) 2019
 • Vedralová Jarmila – Primární prevence v oblasti protidrogové politiky z pohledu národní koordinátorky pro protidrogovou politiku
 • Vedralová Jarmila, Zavadil Miroslav, Musilová Jitka a Černíková Tereza – Činnost sRVKPP v oblasti primární prevence a programů primární prevence během nouzového stavu vlivem epidemie Covid-19
online
BLOK I. / moderuje Lucie Kosová – workshop
 • Kosová Lucie a kol. - Blok věnovaný kybernetické bezpečnosti (Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost)
online
BLOK I. / moderuje Lenka Skácelová – workshop
 • OSPRCh – uzavřený workshop
13:15 - 15:15
online
BLOK I. / uzavřený workshop
 • Sekce primární prevence A.N.O. – uzavřený workshop
14:30 - 16:30
online
BLOK II. / moderuje Jana Havlíková
 • Šmíd Petr, Kuncová, Eva Veselý, Jan - Nové trendy při realizaci primárně preventivních programů
 • Nikodymová Tereza a Šídová Markéta - Prevence v komunitě, aneb dobrá praxe v prevenci RCh v jedné z městských částí hlavního města Prahy
 • Winkler Petr - Psychosociální výchova pro 2. stupeň ZŠ
online
BLOK II. / moderuje Martina Koubíková – workshop
 • Dobronauti: Zpátky v čase – preventivní program pro práci s agresí na ZŠ

20.10.2020 (úterý)

9:00 - 11:00
online
BLOK I. / moderuje moderuje Jana Havlíková
 • Johnová Milena, radní hl. m. Prahy pro oblast sociální politiky a zdravotnictví – úvodní slovo
 • Považan Michal - Současné možnosti léčby v dětské psychiatrii v ČR, reforma psychiatrické péče pro děti
 • Salomonová Marie – Duševní zdravověda pro středoškoláky a učitele
 • Nývltová Linda a Vrbová, Alena: Blázníš? No a! – Představení nového metodického pokynu MŠMT - Co dělat, když – intervence pedagoga - Psychická krize / duševní onemocnění ve školním prostředí a činnosti organizace
online
BLOK I. / moderuje Lukáš Kohoutek
 • Vimr Jiří - Závislost na videohrách a finanční nástrahy, které videohry obsahují
 • Kohoutek Lukáš - Digitální wellbeing
 • Krejčí Matěj - Digitální etiketa – jak si správně nastavit svůj digi vztah
online
BLOK I. / moderuje Adam Kulhánek
 • Fišerová Kristýna - Rizikové chování dětí na internetu a intervence s rodiči na Národní lince pro odvykání kouření
 • Kulhánek Adam, Pokorná Vendula a Lukavská Kateřina - Užívání elektronických cigaret mezi pražskými středoškoláky
 • Fránová Daniela a Stupka Jiří – Preventivní programy Státního zdravotního ústavu zaměřené na HIV
 • Malý Marek a Němeček Vratislav – Aktuální epidemiologická situace a trendy ve výskytu HIV/AIDS v ČR a hl. m. Praze
13:00 - 15:00
online
BLOK II. / moderuje Jana Havlíková
 • Pitoňák Michal - Destigmatizace, vzdělávání a osvěta v oblasti HIV
 • Jarolímková Galina – Činnost PPP v době karanténních opatření, krizová intervence
 • Nejedlá Marie – Prevence hrou
online
BLOK II. / moderuje Petra Kristlová - workshop
 • Kristlová Petra - Psychohygiena pro učitele
online
BLOK II. / moderuje Barbora Racková
 • Racková, Barbora a Berková, Tereza - Aby těžko bylo lehčí
 • Nývltová Linda a Vrbová, Alena - Blázníš? No a!
15:00 - 15:30
online
Ukončení konference - moderují Roman Gabrhelík, Helena Fialová, Jana Havlíková
 • Preventivní svět kolem nás, v nás – zakončení konference

Dokumenty

Program

Program konference 2020
Typ souboru: Dokument Microsoft Word 2007, velikost souboru: 15.4 kB, stáhnout
Program konference 2020

Základní informace

Konference PPRCH 2020

Téma: Preventivní svět kolem nás, v nás
Podtéma: Prevence v praxi

Datum konání: 19. 10. – 20. 10. 2020

Místo konání: Magistrát hl. m. Prahy

Adresa: Mariánské nám. 2, Praha 1

Pořadatel

Konferenci pořádají tyto organizace:

SCAN, z.s.


Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty UK
v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 • Apolinářská 447/4, 128 00 Praha 2

Partneři

Záštitu nad konferencí převzali

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1
 • Magistrát Hlavního města Prahy
  Nová radnice, Mariánské nám. 2/2, Praha 1
 • Krajský úřad Středočeského kraje
  Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Konference PPRCH je místem, kde jsou představovány koncepční, vzdělávací a další odborné informace z oblasti prevence, jsou dále šířeny výstupy projektů, zejména dvou klíčových projektů VYNSPI (ESF OPVK reg. č. CZ.1.07/1.3.00/08.0205) a VYNSPI II (ESF OPVK č. CZ.1.07/1.1.00/53.0017), projektů spolufinancovaných Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.