XIII. ročník konference PPRCH (2016)

Téma: Co děláme, když děláme minimální preventivní program?

Datum konání: 31.10.-1.11.2016
Místo konání: Magistrát hlavního města Prahy
Adresa: Nová radnice, Mariánské nám. 2/2, Praha 1

 

Registrace posluchačů je stále spuštěna. Konference nabízí každý rok nová témata, takže může obohatit nejen nové posluchače ale i posluchače, kteří se konference v minulosti již účastnili.

 

 Právě byl vyvěšen program letošního ročníku konference Primární prevence rizikového chování. Je zveřejněn ve spodní části této stránky. Věřím, že Vás bloky a jednotlivé přednášky zaujmou!

 

Současně Vás upozorňujeme na akční slevy vybraných knižních titulů na základě letošního ročníku konference. Seznam titulů a způsob uplatnění slevy najdete v odpovídajícím dokumentu ve spodní části stránky.

 

Letošní ročník konference Primární prevence rizikového chování se poměrně úzce zaměří na oblast minimálního preventivního programu. Cílem je nejen přinést co nejvíce praktických poznatků, dovedností a zkušeností z tvorby a aplikace minimálního preventivního programu ve škole, ale rovněž pochopit a správně aplikovat jeho vnitřní strukturu a vzájemnou provázanost.


Rovněž si Vás dovolujeme pozvat na společenský večer, který se bude konat dne 31. 10. od 18 hodin v prostorách Rock Café, na adrese Praha 1, Národní 116/20.  Pro účastníky společenského večera je k dispozici výběr z celé řady nápojů a drobného dobrého občerstvení.

Cena za účast na společenském večeru je pouze 50,- Kč. 

 

 

Organizátoři

 • SCAN, z.s.
 • Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty UK v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
 • Magistrát hlavního města Prahy
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Partneři

 • Nakladatelství Wolters Kluwer
 • Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity
 • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
 • Státní zdravotní ústav Praha
 • Pedagogicko-psychologická poradna Brno
 • Národní protidrogová centrála SKPV Policie ČR
 • Městská policie Praha
 • Krajský úřad Středočeského kraje
 • Časopis Adiktologie


Program konference

Program konference bude zveřejněn na základě přihlášených příspěvků.

31.10.2016 (pondělí)

9:30 - 10:00
Hlavní sál
Slavnostní zahájení konference, moderuje: Michal Miovský

Pozváni byli:

 • Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D. – ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
 • Ing. Radek Lacko – radní hlavního města Prahy
 • Ing. Miloš Petera – hejtman Středočeského kraje
 • MUDr. Jan Bříza, CSc., MBA. – náměstek ředitelky VFN v Praze
 • prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – děkan 1. LF UK
 • prof. PhDr. Michal Miovský, PhD. – přednosta Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze
10:00 - 10:10
Hlavní sál
Úvod / moderuje: Michal Miovský
 • Havlíková, J.: AntiFetFest
10:10 - 11:10
Hlavní sál
Úvodní referát / moderuje: Michal Miovský
 • Orosová, O.: Od rizika k reziliencii v prevencii užívania drog medzi skolakmi
 • Skácelová, L. a Exnerová Jírová, M.: Představení odborné společnosti pro prevenci rizikového chování
11:10 - 11:30
Přestávka (možnost shlédnout posterovou sekci v prostorách hlavního sálu)
11:30 - 13:00
Hlavní sál
BLOK: Aktuální opatření MŠMT v primární prevenci / moderuje: Vladimír Sklenář
 • Oddělení prevence MŠMT: Nový metodický pokyn k šikaně
 • Oddělení prevence MŠMT: Další opatření v rámci bezpečí ve školách
 • Oddělení prevence MŠMT: Změny ve financování programů primární prevence
Místnost 430
Workhop / moderuje: Jan Žufníček
 • Bernardová V., Hájková Z.: Zipyho kamarádi – všeobecná primární prevence pro mladší školní věk v praxi
Místnost 349
Workshop o spolupráci / moderuje: Jitka Musilová
 • Musilová, J.: Spolupráce ŠMP a OMP – strategie MPP aneb Co chceme a jak toho dosáhneme?
Místnost 135
BLOK / moderuje: Jiří Holý
 • Holý, J.: Vzdělávací aktivity realizované VISKem pro pedagogy a pedagogické pracovníky
13:00 - 14:00
Polední přestávka / obědová pauza
14:00 - 15:30
Hlavní sál
moderuje: Adam Kulhánek
 • Blaštíková, L., Skopalová, J.: Role pracovníků školního poradenského pracoviště v tvorbě a realizaci minimálního preventivního programu
 • Hanáková, B.: Minimální preventivní program (MPP) ZŠ Kamenný Přívoz
 • Mašková, T.: Specifika minimálního preventivního programu na malotřídní škole
Místnost 430
workshop Unplugged /moderuje: Hana Lukešová
 • Lukešová, H., Hodačová, M.: Unplugged pro rodiče
Místnost 349
workshop Inspekce není inkvizice / moderuje: Naděžda Eretová
 • Hrouzek, P.: Základní podmínky pro budování bezpečného klimatu školy v pedagogické praxi
 • Mertin, V.: Význam managementu třídy
 • Krejčová, L.: Podpůrná opatření v praxi aneb na prvním místě stojí žák, nikoli papíry
Místnost 135
moderuje: Nina Janyšková
 • Nejedlá, M.: Metodika programu WHO Škola podporující zdraví jednoduše a efektivně
 • Košťálová, A.: Zdravá školní jídelna
 • Stupka, J.: Zdravé koule
15:30 - 16:00
Přestávka
16:00 - 17:30
Hlavní sál
Co funguje u tabáku? / moderuje: Markéta Jírová Exnerová
 • Kohoutek, L.: Jak na krátkou intervenci u žáků kuřáků?
 • Vanek, M.: Co se ukázalo jako efektivní pro prevenci kouření tabákových výrobků?
 • Kulhánek, A.: Co a jak funguje v preventivním programu TaTrA – komponenta tabák?
Místnost 430
workshop snižování rizik /moderuje: Marie Nejedlá
 • Nejedlá, M., Laiblová, L.: Pojďte si hrát na téma „Dobrodružná výprava aneb jak cestovat bez rizika“
Místnost 349
workshop / moderuje: Markéta Čermáková
 • Žufníček J., Čermáková M., Gricová J., Papežová H.: Zipyho kamarádi – shrnutí projektu, výstupy z evaluace, výhledy do budoucna - „prevence nebo promotion?“
Místnost 135
moderuje: Lenka Skácelová
 • Pirochtová, N.: Celoroční projekt v 5. třídě
 • Hodačová, M., Fialová, H.: Změna cílové skupiny pro exkurze, jako součást změn směřování prevence.
 • Dlouhá, D., Veselý, J., Klingelová, A.: Minimální preventivní program – dobrý sluha nebo zlý pán?
18:00
Rock Café
Společenský večer

Rock Café, Národní 116/20, 110 00 Praha 1Rock Cafe (Náhled na stránku)

Více informací na http://www.rockcafe.cz/.

 

 

 

1.11.2016 (úterý)

9:00 - 10:30
Hlavní sál
Preventivní programy / moderuje: Pavla Chomynová
 • Smetáčková, I.: Protektivní faktory učitelského vyhoření - pilotní studie
 • Berková T., Kozáková B.: Preventivní program jako šperk – čím a jak zdobit? A kdo ho bude nosit?
 • Chomynová, P., Csémy, L.: Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) 2015: Přehled výsledků v České republice a srovnání s Evropou
Místnost 430
workshop třídnické hodiny / moderuje: Julie Machačová
 • Machačová J., Kohoutek L.: Co můžeme dělat při třídnických hodinách?
Místnost 349
workshop vliv inkluze na práci s třídním kolektivem / moderuje: Jana Ferdová
 • Ferdová, J., Cupalová, L.: Vliv inkluzivního vzdělávání na práci s třídním kolektivem
Místnost 135
workshop o zdraví / moderuje: L. Kernová
 • Kernová, L., Švábová, L.: O svém zdraví si rozhoduješ sám
10:30 - 11:00
Přestávka
11:00 - 12:30
Hlavní sál
moderuje: Lukáš Kohoutek
 • Stehlíková, M., Rothbarthová, P.: Strategie řešení výskytu rizikového chování ve škole – příklad dobré praxe
 • Černý, M., Radimecká, A., Radimecký, J.: Všeho (jenom) s Mírou
 • Stretti, S., Jírová Exnerová, M.: Děti a ztráta - krizová terapie jako prevence traumatu
Místnost 430
workshop / moderuje: Simona Kopicová
 • Kopicová, S., Prokopová, L.: Pedagog jako nejdůležitější ,nástroj“ při realizaci Preventivního programu školy
Místnost 349
workshop / moderuje: Marie Nejedlá
 • Nejedlá, M., Janata H., Zvadová, Z.: Pojďte si hrát na téma „Zdravý a bezpečný dům je domov“
Místnost 135
moderuje: Roman Petrenko
 • Onder, J.: Intencionalita delikventů
 • Plajnerová, K.: Adaptační kurzy jako součást preventivních programů
 • Petrenko, R., Gabrhelík, R. a kol.: On-line Systém výkaznictví preventivních aktivit ve školách
12:30 - 13:30
Polední přestávka
13:30 - 15:00
Hlavní sál
právní faktory ve škole / moderuje: Jaroslav Šejvl

Šejvl, J.: Právní aspekty testování dětí ve škole a školském prostředí při podezření na akutní intoxikaci návykovou látkou / Právní aspekty návykových látek – právní minimum pedagoga a
pedagogického pracovníka / Právní odpovědnost pedagoga/pedagogického pracovníka a školy/školského zařízení za dítě

Místnost 135
workshop / moderuje: Jan Hlaváč
 • Hlaváč, J., Spurný, P., Greplová, I., Krajíčková, V.: Divadlo Fórum pro pomáhající profese
15:00 - 15:15
Hlavní sál
Ukončení konference, vydávání certifikátů

Dokumenty

Program

Program konference 2016
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 244.7 kB, stáhnout
Program konference 2016

Publikace

Akční slevy knižních titulů
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 303.6 kB, stáhnout
Akční slevy knižních titulů

Základní informace

Konference PPRCH 2016

Téma: Co děláme, když děláme
             minimální preventivní program?

Datum konání: 31. 10. – 1. 11. 2016

Místo konání: Magistrát Hlavního města Prahy

Adresa: Nová radnice, Mariánské nám. 2/2, Praha 1

Pořadatel

Konferenci pořádají tyto organizace:

SCAN, z.s.


Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty UK v Praze
a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 • Apolinářská 447/4, 128 00 Praha 2

Magistrát hlavního města Prahy

 • Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

Partneři

Partneři

 • Nakladatelství Wolters Kluwer
 • Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity
 • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
 • Státní zdravotní ústav Praha
 • Pedagogicko-psychologická poradna Brno
 • Národní protidrogová centrála SKPV Policie ČR
 • Městská policie Praha
 • Krajský úřad Středočeského kraje
 • Časopis Adiktologie

Konference PPRCH je místem, kde jsou představovány koncepční, vzdělávací a další odborné informace z oblasti prevence, jsou dále šířeny výstupy projektů, zejména dvou klíčových projektů VYNSPI (ESF OPVK reg. č. CZ.1.07/1.3.00/08.0205) a VYNSPI II (ESF OPVK č. CZ.1.07/1.1.00/53.0017), projektů spolufinancovaných Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.