Minulé ročníky

XIX. ročník konference PPRCH (2022)

Téma: Perspektivy a milníky rozvoje národního systému školské prevence rizikového chování

XVIII. ročník konference PPRCH (2021)

Téma: Kompetence a role různých profesí a pracovníků v oblasti prevence rizikového chování: novinky a výzvy

XVII. ročník konference PPRCH (2020)

Téma: Preventivní svět kolem nás, v nás

XVI. ročník konference PPRCH (2019)

Téma: Kvalita v prevenci je nejlepší investicí do budoucnosti: Reflexe tvorby a vývoje politiky kvality

XV. ročník konference PPRCH (2018)

Téma: Vzdělávání v prevenci

XIII. ročník konference PPRCH (2016)

Téma: Co děláme, když děláme minimální preventivní program?

XII. ročník konference PPRCH (2015)

Téma: Dobrá praxe v prevenci aneb "Konec řečí, jdeme k věci"

XI. ročník konference PPRCH (2014)

Téma: (Ne)bezpečná škola! A pro koho?

X. ročník konference PPRCH (2013)

Téma: Jeden svět (ne)stačí aneb sbližování paralelních světů zdravotnické a školské prevence

IX. ročník konference PPRCH (2012)

Téma: Prevence v pohybu …

VIII. ročník konference PPRCH (2011)

Téma: Minimální preventivní program v kontextu školské prevence aneb dokážeme opravdu vytvořit mezioborový a meziresortní model prevence v českých školách?

VII. ročník konference PPRCH (2010)

Téma: Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci

VI. ročník konference PPRCH (2009)

Téma: Možnosti a cesty primární prevence

V. ročník konference PPRCH (2008)

Téma: Kam kráčí(š) primární prevence?

IV. ročník konference PPRCH (2007)

Téma: Střetávání racionality a ideologie

III. ročník konference PPRCH (2006)

Téma: Specializace versus integrace

II. ročník konference PPRCH (2005)

Téma: Lesk a bída primární prevence

Základní informace

Konference PPRCH 2023

Téma: Pilíře národního systému prevence
rizikového chování dětí a mládeže v praxi

Datum konání: 16. 10. – 17. 10. 2023

Místo konání: Magistrát hl. m. Prahy

Adresa: Mariánské nám. 2, Praha 1

Pořadatel

Konferenci pořádají tyto organizace:

SCAN, z.s.

 • Třebotovská č.ev. 654, Solopisky, 252 28 Třebotov
 • e-mail: scan@scan-zs.cz

Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty UK
v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 • Apolinářská 447/4, 128 00 Praha 2

Partneři

Záštitu nad konferencí převzali

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1
 • Magistrát Hlavního města Prahy
  Nová radnice, Mariánské nám. 2/2, Praha 1
 • Krajský úřad Středočeského kraje
  Zborovská 11, 150 21 Praha 5
 • Katedra psychologie Filozofické fakulty UK
  Celetná 20, 116 42 Praha 1
 • Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
  Magdalény Rettigové 4, 110 00 Praha 1

Konference PPRCH je místem, kde jsou představovány koncepční, vzdělávací a další odborné informace z oblasti prevence, jsou dále šířeny výstupy projektů, zejména dvou klíčových projektů VYNSPI (ESF OPVK reg. č. CZ.1.07/1.3.00/08.0205) a VYNSPI II (ESF OPVK č. CZ.1.07/1.1.00/53.0017), projektů spolufinancovaných Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.