Minulé ročníky

XVII. ročník konference PPRCH (2020)

Téma: Preventivní svět kolem nás, v nás

XVI. ročník konference PPRCH (2019)

Téma: Kvalita v prevenci je nejlepší investicí do budoucnosti: Reflexe tvorby a vývoje politiky kvality

XV. ročník konference PPRCH (2018)

Téma: Vzdělávání v prevenci

XIV. ročník konference PPRCH (2017)

Téma: Prevence v resortech jako části jedné skládačky

XIII. ročník konference PPRCH (2016)

Téma: Co děláme, když děláme minimální preventivní program?

XII. ročník konference PPRCH (2015)

Téma: Dobrá praxe v prevenci aneb "Konec řečí, jdeme k věci"

XI. ročník konference PPRCH (2014)

Téma: (Ne)bezpečná škola! A pro koho?

X. ročník konference PPRCH (2013)

Téma: Jeden svět (ne)stačí aneb sbližování paralelních světů zdravotnické a školské prevence

IX. ročník konference PPRCH (2012)

Téma: Prevence v pohybu …

VIII. ročník konference PPRCH (2011)

Téma: Minimální preventivní program v kontextu školské prevence aneb dokážeme opravdu vytvořit mezioborový a meziresortní model prevence v českých školách?

VII. ročník konference PPRCH (2010)

Téma: Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci

VI. ročník konference PPRCH (2009)

Téma: Možnosti a cesty primární prevence

V. ročník konference PPRCH (2008)

Téma: Kam kráčí(š) primární prevence?

IV. ročník konference PPRCH (2007)

Téma: Střetávání racionality a ideologie

III. ročník konference PPRCH (2006)

Téma: Specializace versus integrace

II. ročník konference PPRCH (2005)

Téma: Lesk a bída primární prevence

I. ročník konference PPRCH (2004)

Téma: Evaluace primární prevence užívání návykových látek

Základní informace

Konference PPRCH 2021

Téma: Kompetence a role různých profesí a pracovníků
v oblasti prevence rizikového chování: novinky a výzvy

Datum konání: 18. 10. – 19. 10. 2021

Místo konání: Magistrát hl. m. Prahy

Adresa: Mariánské nám. 2, Praha 1

Pořadatel

Konferenci pořádají tyto organizace:

SCAN, z.s.


Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty UK
v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

  • Apolinářská 447/4, 128 00 Praha 2

Partneři

Záštitu nad konferencí převzali

  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
    Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1
  • Magistrát Hlavního města Prahy
    Nová radnice, Mariánské nám. 2/2, Praha 1
  • Krajský úřad Středočeského kraje
    Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Konference PPRCH je místem, kde jsou představovány koncepční, vzdělávací a další odborné informace z oblasti prevence, jsou dále šířeny výstupy projektů, zejména dvou klíčových projektů VYNSPI (ESF OPVK reg. č. CZ.1.07/1.3.00/08.0205) a VYNSPI II (ESF OPVK č. CZ.1.07/1.1.00/53.0017), projektů spolufinancovaných Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.