Často kladené dotazy

Kdy bude zveřejněn program konference?

Program konference - odborný i společenský bude zveřejněn na těchto stránkách koncem měsíce srpna 2018.

Jak se mohou přednášející registrovat?

Přihlašovat se mohou od 15.dubna do 25. května 2018, následně přihlášené příspěvky vyhodnotí programový výbor konference a sestaví finální verzi programu. Vyrozumění o akceptaci příspěvku bude provedeno pouze zveřejněním na těchto webových stránkách do 30. srpna 2018.

Jak je to s platbou přednášejících?

Přednášející platí snížené vstupné ve výši 500 Kč.

Registroval jsem se jako přednášející a chci dodatečně změnit abstrakt svého příspěvku.

Budete-li chtít změnit text abstraktu některého z Vašich příspěvků, zašlete upravený text na e-mailovou adresu scan@scan-zs.cz. Úpravy abstraktu přijímáme nejpozději do 30. června 2018.

Jak mám postupovat, pokud potřebuji pro svůj účastnický poplatek fakturu?

Žádosti o vystavení faktury zasílejte s níže uvedenými informacemi na email: scan@scan-zs.cz:

- fakturační adresa,

- IČ,

- variabilní symbol z přihlášky,

- adresa, kam chcete fakturu zaslat,

- jméno účastníka (na koho je faktura vystavena),

- částka, kterou jste uhradili/máte uhradit,

- informaci, zda jste již částku uhradili.

Daňové doklady pak budou k vyzvednutí u Registrace na místě. Upozorňujeme všechny účastníky konference, že daňové doklady nebudeme zasílat po ukončení konference, a to ani mailem, ani poštou. Pokud daňový doklad potřebujete, je nezbytně nutné si jej vyzvednout na registračním místě konference.

Bude konference akreditovaná a dostanu potvrzení o účasti?

Každý účastník obdrží druhý den konference certifikát - potvrzení o účasti, který bude obsahovat i počet kreditů od dané organizace poskytující akreditaci. Upozorňujeme účastníky, že certifikát bude vydáván pouze osobně, a to až v druhý konferenční den od začátku posledního bloku konference.

Certifikáty nebude možné předat dříve, neboť certifikát potvrzuje účast na konferenci a splnění účasti v rámci přednáškových hodin.

Certifikát nebude zasílán poštou.

Konference bude akreditována Asociací klinických psychologů ČR a Českou asociací adiktologů.

Nemohu se účastnit konference, na kterou jsem přihlášen. Kde se mám odhlásit a jak je to s platbou resp. storno poplatkem?

Případné odhlášení z konference můžete provést na e-mailu scan@scan-zs.cz.

Uhrazená částka se nevrací, ale na konferenci se může dostavit Vaše kolegyně nebo kolega za Vás.

Základní informace

Konference PPRCH 2018

Téma: Vzdělávání v prevenci

Datum konání: 15. 10. – 16. 10. 2018

Místo konání: Magistrát hl. m. Prahy

Adresa: Mariánské nám. 2, Praha 1

Pořadatel

Konferenci pořádají tyto organizace:

SCAN, z.s.


Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty UK v Praze
a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

  • Apolinářská 447/4, 128 00 Praha 2

Magistrát Hlavního města Prahy

  • Nová radnice, Mariánské nám. 2/2, Praha 1

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

  • Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

Wolters Kluwer, a.s.

  • U Nákladového nádraží 6, 130 00 Praha 3

Liga otevřených mužů, z.s.

  • Bubenská 1/1477, 170 00 Praha 7

Krajský úřad Středočeského kraje

  • Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Partneři


Konference PPRCH je místem, kde jsou představovány koncepční, vzdělávací a další odborné informace z oblasti prevence, jsou dále šířeny výstupy projektů, zejména dvou klíčových projektů VYNSPI (ESF OPVK reg. č. CZ.1.07/1.3.00/08.0205) a VYNSPI II (ESF OPVK č. CZ.1.07/1.1.00/53.0017), projektů spolufinancovaných Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.