Často kladené dotazy

Kdy bude zveřejněn program konference?

Program konference - odborný i společenský bude zveřejněn na těchto stránkách koncem měsíce srpna 2021.

Jak se mohou přednášející registrovat?

Přihlašovat se mohou do 15.6.2021, následně přihlášené příspěvky vyhodnotí programový výbor konference a sestaví finální verzi programu. Vyrozumění o akceptaci příspěvku bude provedeno pouze zveřejněním na těchto webových stránkách do 31.8.2021.

Jak je to s platbou přednášejících?

Přednášející platí snížené vstupné ve výši 500 Kč.

Registroval jsem se jako přednášející a chci dodatečně změnit abstrakt svého příspěvku.

Budete-li chtít změnit text abstraktu některého z Vašich příspěvků, zašlete upravený text na e-mailovou adresu scan@scan-zs.cz. Úpravy abstraktu přijímáme nejpozději do 31.7.2021.

Jak mám postupovat, pokud potřebuji pro svůj účastnický poplatek fakturu?

Žádosti o vystavení faktury zasílejte s níže uvedenými informacemi na email: scan@scan-zs.cz:

- fakturační adresa,

- IČ,

- variabilní symbol z přihlášky,

- adresa, kam chcete fakturu zaslat,

- jméno účastníka (na koho je faktura vystavena),

- částka, kterou jste uhradili/máte uhradit,

- informaci, zda jste již částku uhradili.

Daňové doklady pak budou k vyzvednutí u Registrace na místě. Upozorňujeme všechny účastníky konference, že daňové doklady nebudeme zasílat po ukončení konference, a to ani mailem, ani poštou. Pokud daňový doklad potřebujete, je nezbytně nutné si jej vyzvednout na registračním místě konference.

Kdy dostanu potvrzení o účasti?

Každý účastník konference obdrží druhý konferenční den potvrzení o účasti. Upozorňujeme účastníky, že certifikát bude vydáván pouze osobně, a to až v druhý konferenční den od začátku posledního bloku konference. Certifikát nebude zasílán poštou.

Nemohu se účastnit konference, na kterou jsem přihlášen. Kde se mám odhlásit a jak je to s platbou resp. storno poplatkem?

Případné odhlášení z konference můžete provést na e-mailu scan@scan-zs.cz.

Uhrazená částka se nevrací, ale na konferenci se může dostavit Vaše kolegyně nebo kolega za Vás.

Základní informace

Konference PPRCH 2021

Téma: Kompetence a role různých profesí a pracovníků
v oblasti prevence rizikového chování: novinky a výzvy

Datum konání: 18. 10. – 19. 10. 2021

Místo konání: Magistrát hl. m. Prahy

Adresa: Mariánské nám. 2, Praha 1

Pořadatel

Konferenci pořádají tyto organizace:

SCAN, z.s.


Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty UK
v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

  • Apolinářská 447/4, 128 00 Praha 2

Partneři

Záštitu nad konferencí převzali

  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
    Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1
  • Magistrát Hlavního města Prahy
    Nová radnice, Mariánské nám. 2/2, Praha 1
  • Krajský úřad Středočeského kraje
    Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Konference PPRCH je místem, kde jsou představovány koncepční, vzdělávací a další odborné informace z oblasti prevence, jsou dále šířeny výstupy projektů, zejména dvou klíčových projektů VYNSPI (ESF OPVK reg. č. CZ.1.07/1.3.00/08.0205) a VYNSPI II (ESF OPVK č. CZ.1.07/1.1.00/53.0017), projektů spolufinancovaných Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.