Často kladené dotazy

Kdy bude zveřejněn program konference?

Program konference - odborný i společenský bude zveřejněn na těchto stránkách na začátku července.

Jak se mohou přednášející registrovat?

Přihlašovat se mohou do 10.6.2023, následně přihlášené příspěvky vyhodnotí programový výbor konference a sestaví finální verzi programu. Vyrozumění o akceptaci příspěvku bude provedeno pouze zveřejněním na těchto webových stránkách do 30.6.2023.

Jak je to s platbou přednášejících?

Přednášející platí snížené vstupné ve výši 500 Kč.

Registroval jsem se jako přednášející a chci dodatečně změnit abstrakt svého příspěvku.

Budete-li chtít změnit text abstraktu některého z Vašich příspěvků, zašlete upravený text na e-mailovou adresu scan@scan-zs.cz. Úpravy abstraktu přijímáme nejpozději do 31.7.2023.

Jak mám postupovat, pokud potřebuji pro svůj účastnický poplatek fakturu?

Žádosti o vystavení faktury zasílejte s níže uvedenými informacemi na email: scan@scan-zs.cz:

- fakturační adresa,

- IČ,

- variabilní symbol z přihlášky,

- adresa, kam chcete fakturu zaslat,

- jméno účastníka (na koho je faktura vystavena),

- částka, kterou jste uhradili/máte uhradit,

- informaci, zda jste již částku uhradili.

Daňové doklady pak budou k vyzvednutí u Registrace na místě. Upozorňujeme všechny účastníky konference, že daňové doklady nebudeme zasílat po ukončení konference, a to ani mailem, ani poštou. Pokud daňový doklad potřebujete, je nezbytně nutné si jej vyzvednout na registračním místě konference.

Kdy dostanu potvrzení o účasti?

Každý účastník konference obdrží druhý konferenční den potvrzení o účasti. Upozorňujeme účastníky, že certifikát bude vydáván pouze osobně, a to až v druhý konferenční den od začátku posledního bloku konference. Certifikát nebude zasílán poštou.

Nemohu se účastnit konference, na kterou jsem přihlášen. Kde se mám odhlásit a jak je to s platbou resp. storno poplatkem?

Případné odhlášení z konference můžete provést na e-mailu scan@scan-zs.cz.

Uhrazená částka se nevrací, ale na konferenci se může dostavit Vaše kolegyně nebo kolega za Vás.

Základní informace

Konference PPRCH 2023

Téma: Pilíře národního systému prevence
rizikového chování dětí a mládeže v praxi

Datum konání: 16. 10. – 17. 10. 2023

Místo konání: Magistrát hl. m. Prahy

Adresa: Mariánské nám. 2, Praha 1

Pořadatel

Konferenci pořádají tyto organizace:

SCAN, z.s.

 • Třebotovská č.ev. 654, Solopisky, 252 28 Třebotov
 • e-mail: scan@scan-zs.cz

Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty UK
v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 • Apolinářská 447/4, 128 00 Praha 2

Partneři

Záštitu nad konferencí převzali

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1
 • Magistrát Hlavního města Prahy
  Nová radnice, Mariánské nám. 2/2, Praha 1
 • Krajský úřad Středočeského kraje
  Zborovská 11, 150 21 Praha 5
 • Katedra psychologie Filozofické fakulty UK
  Celetná 20, 116 42 Praha 1
 • Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
  Magdalény Rettigové 4, 110 00 Praha 1

Konference PPRCH je místem, kde jsou představovány koncepční, vzdělávací a další odborné informace z oblasti prevence, jsou dále šířeny výstupy projektů, zejména dvou klíčových projektů VYNSPI (ESF OPVK reg. č. CZ.1.07/1.3.00/08.0205) a VYNSPI II (ESF OPVK č. CZ.1.07/1.1.00/53.0017), projektů spolufinancovaných Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.