XIV. ročník konference PPRCH (2017)

Téma: Prevence v resortech jako části jedné skládačky

Datum konání: 18.-19.9.2017
Místo konání: Akademické prostory 1. LF UK a VFN v Praze
Adresa: Albertov 4, Praha 2

 

Letošní ročník konference proběhl již v září a věnovali jsme se tématu prevence v resortech. Věříme, že konference nabídla bohatý vědecký program všem přihlášeným posluchačům. Kompletní  program naleznete níže. Brzy vyvěsíme další informace.


Vážené kolegyně, vážení kolegové. Letošní konferenci provázely dvě zásadní změny. Obě dvě jsou logickým vyústěním předešlých konferencí, a to zejména konference 2016. První významnou změnou je dřívější termín konference; s ohledem na časovou kolizi s jinými vzdělávacími akcemi jsme zvolili třetí týden v září, kdy se školní rok teprve dostává do svých „obrátek“. Druhou změnou je i přesídlení konference, kdy jsme se po 13 letech přestěhovali z původních prostor Magistrátu hlavního města Prahy do akademického prostředí Univerzity Karlovy. V loňském roce byl počet účastníků již nad kapacitu uvedených prostor, a i počet přihlášených příspěvků nám nedával možnost větší flexibility. Doufám, že obě tyto změny přijmete s pochopením, neboť zvyšování kvality konference je naším společným cílem.

Organizátoři

 • SCAN, z.s.
 • Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze
 • Magistrát hl. m. Prahy
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • Wolters Kluwer, a.s.
 • Liga otevřených mužů, z.s.
 • OSPRCH, z.s.

Dokumenty

Základní informace

Sbornik konference 2017
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 5.5 MB, stáhnout
Sbornik konference 2017

Obrázky

Základní informace

Konference PPRCH 2022

Téma: Perspektivy a milníky rozvoje národního
systému školské prevence rizikového chování

Datum konání: 17. 10. – 18. 10. 2022

Místo konání: Magistrát hl. m. Prahy

Adresa: Mariánské nám. 2, Praha 1

Pořadatel

Konferenci pořádají tyto organizace:

SCAN, z.s.

 • Třebotovská č.ev. 654, Solopisky, 252 28 Třebotov
 • e-mail: scan@scan-zs.cz

Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty UK
v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 • Apolinářská 447/4, 128 00 Praha 2

Partneři

Záštitu nad konferencí převzali

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1
 • Magistrát Hlavního města Prahy
  Nová radnice, Mariánské nám. 2/2, Praha 1
 • Krajský úřad Středočeského kraje
  Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Konference PPRCH je místem, kde jsou představovány koncepční, vzdělávací a další odborné informace z oblasti prevence, jsou dále šířeny výstupy projektů, zejména dvou klíčových projektů VYNSPI (ESF OPVK reg. č. CZ.1.07/1.3.00/08.0205) a VYNSPI II (ESF OPVK č. CZ.1.07/1.1.00/53.0017), projektů spolufinancovaných Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.