XII. ročník konference PPRCH (2015)

Téma: Dobrá praxe v prevenci aneb "Konec řečí, jdeme k věci"

Datum konání: 9.-10.11.2015
Místo konání: Magistrát hlavního města Prahy
Adresa: Nová radnice, Mariánské nám. 2/2, Praha 1


Právě proběhl XII. ročník konference primární prevence rizikového chování na téma "Dobrá praxe v prevenci aneb Konec řečí, jdeme k věci". Věříme, že Vás jednotlivé přednášky a workshopy obohatily a inspirovaly.


Brzy na tomto webu zveřejníme abstrakty jednotlivých přednášek a jiné zajímavé informace o dalším úspěšném ročníku naší (a také vaší) konference!Konference primární prevence rizikového chování se v roce 2015 zaměřila na rozvíjení dobré praxe v primární prevenci. Představili jsme Vám výstupy projektu VYNSPI 2, které přibližují řadu teoretických konceptů opět blíže praxi. Zároveň se konference i nadále věnovala tématu vytvoření bezpečného prostředí pro děti, bezpečí pedagogů, ostatních pracovníků školy a rodičů. Věříme, že základem dobré praxe v prevenci je zdravé klima školy. Zajímá nás celé spektrum rizikového chování, avšak věnovali jsme se zejména těm typům, které stále stojí poněkud na okraji. Prezentovány byly příspěvky a příklady dobré praxe zejména v těchto tematických okruzích:

 

 • Implementace výsledků projektu VYNSPI 2 … A co dál?
 • Novinky v Primární prevenci – nové programy, aktivity
 • Pokračování v tématu bezpečné školy – co nám pomáhá, jak tvoříme ve škole příznivé klima
 • Dobrá praxe v komunikaci ve škole: ředitel – školní metodik prevence (- výchovný poradce) – třídní učitel
 • Třídnické hodiny a jejich význam v prevenci
 • Školní družina jako prostor pro prevenci
 • Dobrá praxe v tvorbě MPP
 • Význam cílené nespecifické PP – nácvik sociálních dovedností, příklady dobré praxe
 • Nejčastěji řešené právnické otázky ve školním prostředí
 • Právní problematika záškoláctví
 • Jak komunikovat o rizikových situacích s úřady a policií a nenechat se odradit
 • Supervize ve škole - rozvíjení tématu z loňska, příklady dobré praxe
 • WS na různé typy rizikového chování, které ještě stále stojí poněkud na okraji (aktivní prevence záškoláctví, prevence domácího násilí, prevence sexuálně rizikového chování na školních akcích, prevence HIV/AIDS, hazardní hraní)
 • Agresivita a vulgarismy ve škole a dobrá praxe v jejich řešení
 • Aktuální výzkumy v prevenci (efektivita programů, životní styl, výskyt rizikového chování)
 • Práce s rodiči v prevenci
 • Bezpečí pro učitele - pokračování v tématu z loňska
 • Prevence ve středních školách
 • Prevence ve speciálním vzdělávání – prevence na základních školách praktických, prevence u žáků s postižením
 • Podporuje Standardizace služeb efektivitu prevence? Standardizace poraden? Standardizace v ústavní výchově?
 • Prezentace úspěšných publikací a webových portálů z oblasti prevence a poradenství (představují jejich autoři, pokud jste publikovali k tématu, přihlaste se)

 

Děkujeme za Vaši účast a zajímavé příspěvky !


Dokumenty

Program

Program konference PPRCH 2015
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 101 kB, stáhnout
Program konference PPRCH 2015

Obrázky

Základní informace

Konference PPRCH 2023

Téma: Pilíře národního systému prevence
rizikového chování dětí a mládeže v praxi

Datum konání: 16. 10. – 17. 10. 2023

Místo konání: Magistrát hl. m. Prahy

Adresa: Mariánské nám. 2, Praha 1

Pořadatel

Konferenci pořádají tyto organizace:

SCAN, z.s.

 • Třebotovská č.ev. 654, Solopisky, 252 28 Třebotov
 • e-mail: scan@scan-zs.cz

Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty UK
v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 • Apolinářská 447/4, 128 00 Praha 2

Partneři

Záštitu nad konferencí převzali

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1
 • Magistrát Hlavního města Prahy
  Nová radnice, Mariánské nám. 2/2, Praha 1
 • Krajský úřad Středočeského kraje
  Zborovská 11, 150 21 Praha 5
 • Katedra psychologie Filozofické fakulty UK
  Celetná 20, 116 42 Praha 1
 • Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
  Magdalény Rettigové 4, 110 00 Praha 1

Konference PPRCH je místem, kde jsou představovány koncepční, vzdělávací a další odborné informace z oblasti prevence, jsou dále šířeny výstupy projektů, zejména dvou klíčových projektů VYNSPI (ESF OPVK reg. č. CZ.1.07/1.3.00/08.0205) a VYNSPI II (ESF OPVK č. CZ.1.07/1.1.00/53.0017), projektů spolufinancovaných Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.