XI. ročník konference PPRCH (2014)

Téma: (Ne)bezpečná škola! A pro koho?

Datum konání: 18.-19.11.2014
Místo konání: Magistrát hlavního města Prahy
Adresa: Nová radnice, Mariánské nám. 2/2, Praha 1

Právě proběhl XI. ročník konference primární prevence rizikového chování.

Věříme, že Vám přinesl mnoho zajímavých informací a zkušeností.

 

Konference primární prevence rizikového chování se v roce 2014 zaměřila na téma bezpečí a nebezpečí ve škole. Konference se věnovala tématu vytvoření bezpečného prostředí pro děti, ale též bezpečí pedagogů, ostatních pracovníků školy a rodičů. Zajímalo nás celé spektrum rizikového chování a rovnováha v jeho pokrytí na školách. K poslechu byly relevantní příspěvky a příklady dobré praxe zejména v těchto tematických okruzích:

 

 • Příklady dobré praxe ze škol, kde je bezpečí všech zúčastněných dobře ošetřeno včetně bezpečí na mimoškolních akcích (výlety, odpolední akce, volnočasové aktivity, sportovní výcviky apod.).
 • E-bezpečí (bezpečí na internetu).
 • Problematické děti ve školách a bezpečí jejich/s nimi – výchovné problémy, agrese, ADHD/ADD. Vítáme příklady dobré praxe.
 • Bezpečí pro učitele – otázka jejich zodpovědnosti, aneb „Jsou stále jednou nohou v kriminále?“.
 • Případy řešení šikany učitele ve škole.
 • Téma napadení vychovatelů v zařízeních ÚV, OV.
 • Násilí ve školách a školských zařízeních, včetně tématu zbraně ve škole.
 • Příklady dobré praxe používaných krizových plánů ve škole a jejich zapracování do minimálního preventivního programu (řešení násilných incidentů, úmrtí čí úrazů ve škole).
 • Výcviky sebeobrany pro děti / pedagogy ve školských zařízeních. Ano či ne?
 • Téma supervize a intervize ve školách a školských zařízeních. Vítáme příklady dobré praxe.
 • Vstup cizích organizací do škol a zachování bezpečí – preventivní práce s přítomností pedagoga či bez něj?
 • Podporuje Standardizace služeb nejen efektivitu, ale i bezpečí? Standardy PPRCH, proces certifikace v prevenci. Standardizace v ústavní výchově.
 • Pohled ředitelů škol na bezpečí ve škole – příklady dobré praxe, vnímaná rizika.
 • Bezpečí na škole z pohledu školního metodika prevence – co mohu ovlivnit a jak.
 • Šikana a příklady dobré praxe jejího zvládání ve škole.
 • Sebepoškozování, zanedbávání, domácí násilí – aneb nová témata u poskytovatelů prevence.

 

 

Těšte se na  další příspěvky a fotky!

 


Dokumenty

Program

Program konference PPRCH 2014
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 178.5 kB, stáhnout
Program konference PPRCH 2014

Obrázky

Základní informace

Konference PPRCH 2023

Téma: Pilíře národního systému prevence
rizikového chování dětí a mládeže v praxi

Datum konání: 16. 10. – 17. 10. 2023

Místo konání: Magistrát hl. m. Prahy

Adresa: Mariánské nám. 2, Praha 1

Pořadatel

Konferenci pořádají tyto organizace:

SCAN, z.s.

 • Třebotovská č.ev. 654, Solopisky, 252 28 Třebotov
 • e-mail: scan@scan-zs.cz

Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty UK
v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 • Apolinářská 447/4, 128 00 Praha 2

Partneři

Záštitu nad konferencí převzali

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1
 • Magistrát Hlavního města Prahy
  Nová radnice, Mariánské nám. 2/2, Praha 1
 • Krajský úřad Středočeského kraje
  Zborovská 11, 150 21 Praha 5
 • Katedra psychologie Filozofické fakulty UK
  Celetná 20, 116 42 Praha 1
 • Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
  Magdalény Rettigové 4, 110 00 Praha 1

Konference PPRCH je místem, kde jsou představovány koncepční, vzdělávací a další odborné informace z oblasti prevence, jsou dále šířeny výstupy projektů, zejména dvou klíčových projektů VYNSPI (ESF OPVK reg. č. CZ.1.07/1.3.00/08.0205) a VYNSPI II (ESF OPVK č. CZ.1.07/1.1.00/53.0017), projektů spolufinancovaných Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.