X. ročník konference PPRCH (2013)

Téma: Jeden svět (ne)stačí aneb sbližování paralelních světů zdravotnické a školské prevence

Datum konání: 4.-5.11.2013
Místo konání: Magistrát hlavního města Prahy
Adresa: Nová radnice, Mariánské nám. 2/2, Praha 1

Právě proběhl jubilejní X. ročník konference primární prevence rizikového chování.

Věříme, že Vám přinesl mnoho zajímavých informací a zkušeností.

 

Zveřejnili jsme pro Vás prezentace z letošního jubilejního X. ročníku konference primární prevence rizikového chování. Najdete v nich mnoho zajímavých a užitečných informací!


Podívejte se také na fotografie pořízené při letošní konferenci.


Těšte se na  další příspěvky a fotky!


Dokumenty

Program

Program konference PPRCH 2013
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 162.3 kB, stáhnout
Program konference PPRCH 2013

Publikace

Sborník konference PPRCH 2013
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 3 MB, stáhnout
Sborník konference PPRCH 2013

Prezentace

Bezpečná škola - mezinárodní program ISS
autor: Doc. MUDr. Veronika Benešová, CSc.
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 1.2 MB, stáhnout
Bezpečná škola - mezinárodní program ISS
Primární prevence hrou nabídka pro školy
autor: Marie Nejedlá
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 1.3 MB, stáhnout
Primární prevence hrou nabídka pro školy
Certifikace odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování
autor: Mgr. Vladimír Sklenář
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 119.9 kB, stáhnout
Certifikace odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování
Role a aktivity Ministerstva zdravotnictví v oblasti primární prevence rizikového chování
autor: MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Mgr. Lenka Kostelecká , Mgr. Jarmila Vedralová
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 363.4 kB, stáhnout
Role a aktivity Ministerstva zdravotnictví v oblasti primární prevence rizikového chování
AntiFetFest aneb Jde to i jinak!
autor: Mgr. Nina Janyšková
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 388.2 kB, stáhnout
AntiFetFest aneb Jde to i jinak!
Statečná srdce
autor: Mgr. Kateřina Smutná, PhDr. Veronika Novotná
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 933.1 kB, stáhnout
Statečná srdce
Skupina osobnostního růstu
autor: Mgr. Linda Růžičková, Mgr. Miroslav Hricz
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 368.3 kB, stáhnout
Skupina osobnostního růstu
Rozvojem osobnosti ke zdravému a spokojenému životu
autor: Mgr. Magda Nováčková
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 271.1 kB, stáhnout
Rozvojem osobnosti ke zdravému a spokojenému životu
Hovory o ADHD
autor: Mgr., MgA. Markéta Čermáková
pracoviště: Pražské centrum primární prevence
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 5.4 MB, stáhnout
Hovory o ADHD
Nové možnosti spolupráce střediska výchovné péče a školy při prevenci rizikového chování
autor: Mgr. Pavel Dosoudil
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 6.1 MB, stáhnout
Nové možnosti spolupráce střediska výchovné péče a školy při prevenci rizikového chování
Prevence v rámci spolupráce školy a školského zařízení pro výkon ÚV/OV
autor: Mgr. Lucie Myšková
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 528.9 kB, stáhnout
Prevence v rámci spolupráce školy a školského zařízení pro výkon ÚV/OV
Výstupy z dotazníkového šetření mapujícího realizaci primární prevence na pražských školách
autor: Mgr. Jan Žufníček
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 183 kB, stáhnout
Výstupy z dotazníkového šetření mapujícího realizaci primární prevence na pražských školách
Právní a etické faktory záškoláctví
autor: Mgr. Jaroslav Šejvl
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 329 kB, stáhnout
Právní a etické faktory záškoláctví
Analýza preventivních možností u praktických lékařů pro děti a dorost na okresech Kolín a Kutná Hora
autor: Mgr. Jiří Zatřepálek, Mgr. Lucie Jurystová
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 501.2 kB, stáhnout
Analýza preventivních možností u praktických lékařů pro děti a dorost na okresech Kolín a Kutná Hora
Internet jako nástroj včasné intervence u psychiatrických onemocnění
autor: Hanusová, J., Štěpánková, T., Tomanová, J., Papežová, H.
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 1.1 MB, stáhnout
Internet jako nástroj včasné intervence u psychiatrických onemocnění
Realita těhotenství u nezletilých a dospívajících dívek – prevence vedoucí ke snížení tohoto počtu v praxi
autor: Jiřina Nesládková
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 340.5 kB, stáhnout
Realita těhotenství u nezletilých a dospívajících dívek – prevence vedoucí ke snížení tohoto počtu v praxi
Zdravotnická a školská prevence v DDŠ Chrudim
autor: Lenka Kábelová
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 146 kB, stáhnout
Zdravotnická a školská prevence v DDŠ Chrudim
Oddělení pro dívky vyžadující soustavnou intenzívní individuální péči
autor: Mgr. Pavel Vítkovský
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 1.3 MB, stáhnout
Oddělení pro dívky vyžadující soustavnou intenzívní individuální péči
Výchova versus prevence - příklady dobré praxe „Kočičí zahrada II.“
autor: PhDr. Lenka Skácelová, Bc. Tereza Kaufová, DiS.
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 765 kB, stáhnout
Výchova versus prevence - příklady dobré praxe „Kočičí zahrada II.“
Prevence aneb výchova k sobě
autor: PhDr. Lenka Skácelová
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 35.6 kB, stáhnout
Prevence aneb výchova k sobě
Sbližování paralelních světů při pomoci dětem aneb spolupráce Centra primární prevence a OSPOD
autor: Mgr. Markéta Exnerová, Mgr. Eva Kohoutková
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 350.3 kB, stáhnout
Sbližování paralelních světů při pomoci dětem aneb spolupráce Centra primární prevence a OSPOD
UNCLE tým pro mládež - Spolupráce městské policie se sociální službou v rámci prevence kriminality
autor: Bc. Martina Maierová, Bc. Radka Bredlerová
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 231 kB, stáhnout
UNCLE tým pro mládež - Spolupráce městské policie se sociální službou v rámci prevence kriminality
Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK)
autor: Mgr. Adam Rádl, Bc. Adéla Dvořáková
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 11.1 MB, stáhnout
Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK)
Reziliencia a konzumácia alkoholu dospievajúcimi
autor: doc. PhDr. Oľga Orosová, CSc., Beáta Gajdošová, Anna Janovská
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 146.3 kB, stáhnout
Reziliencia a konzumácia alkoholu dospievajúcimi
Sebasystém a správanie súvisiace so zdravím u dospievajúcich
autor: Beáta Gajdošová, doc. PhDr. Oľga Orosová, CSc., Anna Janovská
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 134.7 kB, stáhnout
Sebasystém a správanie súvisiace so zdravím u dospievajúcich
Pitie alkoholu u vysokoškolákov v kontexte pohlavia, bývania a partnerského vzťahu
autor: Anna Janovská, doc. PhDr. Oľga Orosová, CSc., Beáta Gajdošová
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 183.2 kB, stáhnout
Pitie alkoholu u vysokoškolákov v kontexte pohlavia, bývania a partnerského vzťahu
Pedagogicko-psychologické aspekty prevencie u mládeže v školskom prostredí
autor: PhDr. et. Mgr. Tomáš Kříž, PhD.
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 83 kB, stáhnout
Pedagogicko-psychologické aspekty prevencie u mládeže v školskom prostredí
Efektivita programu indikované primární prevence realizovaného PPP Praha 6
autor: PhDr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D.
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 148.8 kB, stáhnout
Efektivita programu indikované primární prevence realizovaného PPP Praha 6
Individuální výchovný plán - Pokusné ověřování
autor: PaedDr. Miroslava Salavcová, MŠMT
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 141.6 kB, stáhnout
Individuální výchovný plán - Pokusné ověřování
Individuální výchovný plán - Závěrečná zpráva z pokusného ověřování
autor: PaedDr. Miroslava Salavcová, MŠMT
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 133.5 kB, stáhnout
Individuální výchovný plán - Závěrečná zpráva z pokusného ověřování
Standard pečujících a vzdělávacích institucí pro spolupráci při prevenci nadváhy
autor: Nikola Křístek
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 723.1 kB, stáhnout
Standard pečujících a vzdělávacích institucí pro spolupráci při prevenci nadváhy
Školní jídelna v systému prevence nadváhy a obezity
autor: Marcela Mathesová
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 697.5 kB, stáhnout
Školní jídelna v systému prevence nadváhy a obezity
Prevence (nejen) v oblasti HIV/AIDS
autor: Jiří Stupka, DiS.
pracoviště: Státní zdravotní ústav
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 191.6 kB, stáhnout
Prevence (nejen) v oblasti HIV/AIDS
Minimalizace rizika dopravního úrazu u dětí a dospívajících – možnosti prevence
autor: Zuzana Zvadová
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 167.9 kB, stáhnout
Minimalizace rizika dopravního úrazu u dětí a dospívajících – možnosti prevence
Zkušenosti z Národní Help line AIDS v letech 1996 – 2013
autor: PhDr. Renata Staňková
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 781.1 kB, stáhnout
Zkušenosti z Národní Help line AIDSv letech 1996 – 2013
Komunita školská a komunita terapeutická - principy, průniky, inspirace
autor: Mgr. Petr Spurný
pracoviště: RESOCIA o.s.
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 95.2 kB, stáhnout
Komunita školská a komunita terapeutická - principy, průniky, inspirace
Relativně nové téma, absolutně stejné chyby
autor: Jan Hlaváč
pracoviště: vedoucí Centra primární prevence Renarkon, o. p. s. Ostrava
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 2.8 MB, stáhnout
Relativně nové téma, absolutně stejné chyby
Vývoj koncepce a nabídky intervenčních programů - analýza jednoho případu intervenčního programu do vztahů ve školní třídě
autor: Mgr. Anna Aujezká, Mgr. Lenka Macková
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 9.8 MB, stáhnout
Vývoj koncepce a nabídky intervenčních programů - analýza jednoho případu intervenčního programu do vztahů ve školní třídě
Tajemství myšlenek
autor: J. Vídeňský
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 9 MB, stáhnout
Tajemství myšlenek

Obrázky

Základní informace

Konference PPRCH 2023

Téma: Pilíře národního systému prevence
rizikového chování dětí a mládeže v praxi

Datum konání: 16. 10. – 17. 10. 2023

Místo konání: Magistrát hl. m. Prahy

Adresa: Mariánské nám. 2, Praha 1

Pořadatel

Konferenci pořádají tyto organizace:

SCAN, z.s.

 • Třebotovská č.ev. 654, Solopisky, 252 28 Třebotov
 • e-mail: scan@scan-zs.cz

Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty UK
v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 • Apolinářská 447/4, 128 00 Praha 2

Partneři

Záštitu nad konferencí převzali

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1
 • Magistrát Hlavního města Prahy
  Nová radnice, Mariánské nám. 2/2, Praha 1
 • Krajský úřad Středočeského kraje
  Zborovská 11, 150 21 Praha 5
 • Katedra psychologie Filozofické fakulty UK
  Celetná 20, 116 42 Praha 1
 • Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
  Magdalény Rettigové 4, 110 00 Praha 1

Konference PPRCH je místem, kde jsou představovány koncepční, vzdělávací a další odborné informace z oblasti prevence, jsou dále šířeny výstupy projektů, zejména dvou klíčových projektů VYNSPI (ESF OPVK reg. č. CZ.1.07/1.3.00/08.0205) a VYNSPI II (ESF OPVK č. CZ.1.07/1.1.00/53.0017), projektů spolufinancovaných Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.