V. ročník konference PPRCH (2008)

Téma: Kam kráčí(š) primární prevence?

Datum konání: 10.-11.11.2008
Místo konání: Magistrát hlavního města Prahy
Adresa: Nová radnice, Mariánské nám. 2/2, Praha 1

Konference navazovala na předchozí ročníky konference pořádané v letech 2004 až 2007. Několik minulých ročníků naší konference se věnovalo kvalitě a efektivě preventivních programů. Spolu s tím jak dochází k postupné profesionalizaci primárně preventivních programů a služeb, otevírají se další a další systémové otázky. Objevují se návrhy na koncepční změny a je stále více také zřejmé, že vícekolejnost a slabá (spíše formální) komunikace s ministerstvy a kraji představují brzdu dalšího vývoje. Právě proto jsme si kladli otázku: "Kam kráčí(š) primární prevence?" a pokoušeli se hledat odpovědi na to, zda stojíme o jednotný rámec primárně preventivních programů a nebo zda nám bude i nadále více vyhovovat současná roztříštěnost, koncepční nejednotnost, terminologický nesoulad, dotační vícekolejnost až nekompatibilita a různá kritéria hodnocení.

Podtémata konference

 • Agrese a šikanaRizikové sporty a rizikové chování v dopravěPoruchy příjmu potravyRasismus a xenofobieNegativní působení sektSexuální rizikové chováníZávislostní chování (adiktologie)

Organizátoři

 • Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky VFN, 1. LF UK v Praze,
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR,
 • Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR,
 • Katedra pedagogické a školní psychologie PedF Univerzity Karlovy v Praze,
 • Hlavní město Praha a Středočeský kraj
 • Společnost pro návykové nemoci ČLS J. E. Purkyně.

Partneři

 • Český adiktologický institut, o. s.
 • Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP,
 • Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti,
 • Katedra psychologie FF UP Olomouc,
 • A.N.O. – Asociace nestátních organizací,
 • Sdružení SCAN o.s.
 • Časopis ADIKTOLOGIE
 • Časopis PREVENCE

Dokumenty

Základní informace

Základní informace (cze)
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 1.3 MB, stáhnout
Základní informace (cze)
Základní informace (eng)
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 334.1 kB, stáhnout
Základní informace (eng)
Kniha abstract
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 1013.2 kB, stáhnout
Kniha abstract

Supplementum

Hodnocení konference od ucastniku 2008
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 174 kB, stáhnout
Hodnocení konference od ucastniku 2008

Prezentace

Agrese a šikana
autor: Martina Bártová, Petra Tucková
pracoviště: STŘED
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 1.3 MB, stáhnout
Agrese a šikana
Modelová kazuistika
pracoviště: STŘED
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 66.2 kB, stáhnout
Modelová kazuistika
Středisko výchovné péče
autor: Mgr. Iva Burešová, Mgr. Jitka Pryglová
pracoviště: Středisko výchovné péče HELP Uherské Hradiště
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 127 kB, stáhnout
Středisko výchovné péče
Kam kráčí třídní učitelé
autor: Markéta Exnerová
pracoviště: Centrum primární prevence Semiramis o.s., Mladá Boleslav
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 160.4 kB, stáhnout
Kam kráčí třídní učitelé
Multikulturně tolerantná škola
autor: Eva Gajdošová
pracoviště: Katedra psychológie, Filozofická fakulta Univerzita Komenského, Bratislava
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 80.3 kB, stáhnout
Multikulturně tolerantná škola
Certifikace kvality programu PP UNL
autor: Bc. Alena Vrbová, DiS., Bc. Ing. Jirí Hort, Ph.D.
pracoviště: Ledovec, o.s., KOTEC o.s.
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 121 kB, stáhnout
Certifikace kvality programu PP UNL
Muž, koncepce a antikoncepce
autor: Hana Konečná, Adéla Kubičková
pracoviště: Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity České Budějovice Nadace Mateřská naděje Praha
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 3 MB, stáhnout
Muž, koncepce a antikoncepce
Spolupráce se školou
autor: Simona Mertlová
pracoviště: Centrum primární prevence Vrakbar
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 53.4 kB, stáhnout
Spolupráce se školou
V první linii peer programu
autor: Amalie Pavlovská
pracoviště: PROSPE, o.s.
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 1.6 MB, stáhnout
V první linii peer programu
Využitelnost metod KBT v rámci PP
autor: Roman Pešek
pracoviště: Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 233.2 kB, stáhnout
Využitelnost metod KBT v rámci PP
Prevence dopravních úrazu
autor: Mgr. Iva Provalilová
pracoviště: Centrum dopravního výzkumu
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 1.8 MB, stáhnout
Prevence dopravních úrazu
Opravdu potřebují „thought control“?
autor: PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc.
pracoviště: Centrum adiktologie PK 1. LF Univerzita Karlova v Praze
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 1017.5 kB, stáhnout
Opravdu potřebují „thought control“?
Rizikové chování mladých řidičů
autor: Mgr. Zuzana Strnadová
pracoviště: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. BRNO
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 179.5 kB, stáhnout
Rizikové chování mladých řidičů
Kam jedeš primární prevence?
autor: PhDr. Matúš Šucha, Ph. D
pracoviště: Centrum adiktologie PK 1. LF Univerzita Karlova v Praze
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 385 kB, stáhnout
Kam jedeš primární prevence?

Obrázky

Základní informace

Konference PPRCH 2023

Téma: Pilíře národního systému prevence
rizikového chování dětí a mládeže v praxi

Datum konání: 16. 10. – 17. 10. 2023

Místo konání: Magistrát hl. m. Prahy

Adresa: Mariánské nám. 2, Praha 1

Pořadatel

Konferenci pořádají tyto organizace:

SCAN, z.s.

 • Třebotovská č.ev. 654, Solopisky, 252 28 Třebotov
 • e-mail: scan@scan-zs.cz

Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty UK
v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 • Apolinářská 447/4, 128 00 Praha 2

Partneři

Záštitu nad konferencí převzali

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1
 • Magistrát Hlavního města Prahy
  Nová radnice, Mariánské nám. 2/2, Praha 1
 • Krajský úřad Středočeského kraje
  Zborovská 11, 150 21 Praha 5
 • Katedra psychologie Filozofické fakulty UK
  Celetná 20, 116 42 Praha 1
 • Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
  Magdalény Rettigové 4, 110 00 Praha 1

Konference PPRCH je místem, kde jsou představovány koncepční, vzdělávací a další odborné informace z oblasti prevence, jsou dále šířeny výstupy projektů, zejména dvou klíčových projektů VYNSPI (ESF OPVK reg. č. CZ.1.07/1.3.00/08.0205) a VYNSPI II (ESF OPVK č. CZ.1.07/1.1.00/53.0017), projektů spolufinancovaných Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.