IX. ročník konference PPRCH (2012)

Téma: Prevence v pohybu …

Datum konání: 3.-4.12.2012
Místo konání: Magistrát hlavního města Prahy
Adresa: Nová radnice, Mariánské nám. 2/2, Praha 1

Letošní ročník konference proběhl opět úspěšně. Již níže jsme zveřejnili příspěvky z uskutečněných přednášek a seminářů. 

 

Podtémata konference

 • Letošní konference se bude zabývat těmito tématy: Rizikové chování, Spolupráce rodiny a školy v oblasti primární prevence, Primární prevence v ústavní péči, Testování dětí a dospívajících ve školách a školských zařízení při podezření na užití návykové látky a Poradenství a primární prevence.

Organizátoři

 • Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
 • Hlavní město Praha
 • Sdružení SCAN

Partneři

 • Časopis Adiktologie
 • Česká asociace adiktologů, o.s.
 • Městská policie Praha
 • Národní protidrogová centrála SKPV Policie ČR
 • Pedagogicko-psychologická poradna Brno
 • Pražské centrum primární prevence
 • Společnost pro návykové nemoci ČLK JEP
 • Katedra psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
 • MŠMT a Ministerstvo zdravotnictví ČR
 • Unie psychologických asociací - Asociace školní psychologie – česká sekce

Program

Letošní konference se bude zabývat těmito tématy: Rizikové chování, Spolupráce rodiny a školy v oblasti primární prevence, Primární prevence v ústavní péči, Testování dětí a dospívajících ve školách a školských zařízení při podezření na užití návykové látky a Poradenství a primární prevence.


Dokumenty

Prezentace

Seberealizace
autor: René Šebeňa, Oľga Orosová
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 250.4 kB, stáhnout
Seberealizace
Na výskumných dátach založená prevencia užívania drog medzi dospievajúcimi
autor: Marianna Berinšterová, Oľga Orosová
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 893.1 kB, stáhnout
Na výskumných dátach založená prevencia užívania drog medzi dospievajúcimi
Děti dospívající a návykové látky
autor: plk. JUDr. Břetislav Brejcha
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 1.4 MB, stáhnout
Děti dospívající a návykové látky
Normatívne presvedčenia v prevencii konzumácie alkoholu medzi vysokoškolákmi (SLICE)
autor: Monika Brutovská, Oľga Orosová, Ondrej Kalina, René Šebeňa
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 4.2 MB, stáhnout
Normatívne presvedčenia v prevencii konzumácie alkoholu medzi vysokoškolákmi (SLICE)
Školní metodik prevence
autor: Mgr. Petr Dřínovský
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 415.6 kB, stáhnout
Školní metodik prevence
Zdravotně-rizikové chování české mládeže
autor: Dagmar Dzúrová, Ladislav Csémy, Ladislav Kážmer
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 862.6 kB, stáhnout
Zdravotně-rizikové chování české mládeže
Pro-youth: mezinárodní internetový program zaměřený na prevenci poruch příjmu potravy
autor: Papežová H., Hanusová J., Přádová K., Tomanová J.
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 854.4 kB, stáhnout
Pro-youth: mezinárodní internetový program zaměřený na prevenci poruch příjmu potravy
Návrh čtyř-úrovňového modelu kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství
autor: Charvát M. , Jurystová L., Miovský M.
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 207 kB, stáhnout
Návrh čtyř-úrovňového modelu kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství
Podiel sociálnej opory zo strany riaditeľa školy na vysvetlení subjektívnej a sociálnej pohody učiteľov
autor: Anna Janovská
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 5.6 MB, stáhnout
Podiel sociálnej opory zo strany riaditeľa školy na vysvetlení subjektívnej a sociálnej pohody učiteľov
Reziliencia, sociálno-psychologické faktory a problematické používaniu internetu medzi vysokoškolákmiučiteľov kopie
autor: Viktória Kopuničová
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 637.7 kB, stáhnout
Reziliencia, sociálno-psychologické faktory a problematické používaniu internetu medzi vysokoškolákmiučiteľov kopie
Tipy a triky Unplugged
autor: Hana Lukešová
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 169.3 kB, stáhnout
Tipy a triky Unplugged
Vývoj Standardů a procesu certifikace v primární prevenci
autor: Mgr. PhDr. Veronika Pavlas Martanová , Ph.D.
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 193.9 kB, stáhnout
Vývoj Standardů a procesu certifikace v primární prevenci
Prevence v pohybu
autor: Michal Miovský
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 2.5 MB, stáhnout
Prevence v pohybu
Podpora zdraví ve školách
autor: Marie Nejedlá
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 1.3 MB, stáhnout
Podpora zdraví ve školách
Prevence založená na výzkumu
autor: Oľga Orosová, Anna Janovská, Beáta Gajdošová
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 220.1 kB, stáhnout
Prevence založená na výzkumu
Supervize jako podpůrný prostředek při zavádění systémových změn z oblasti PP rizikového chování na škole
autor: Mgr. Markéta Polanecká, Mgr. Dana Šedivá
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 570.5 kB, stáhnout
Supervize jako podpůrný prostředek při zavádění systémových změn z oblasti PP rizikového chování na škole
Zapojení studentů VŠ do realizace programů SPP (projekty v praxi)
autor: M. Růžička
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 359.6 kB, stáhnout
Zapojení studentů VŠ do realizace programů SPP (projekty v praxi)
Víme, co děláme aneb kvalitativní evaluace programů dlouhodobé primární prevence rizikového chování
autor: Bc. Markéta Exnerová
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 497.8 kB, stáhnout
Víme, co děláme aneb kvalitativní evaluace programů dlouhodobé primární prevence rizikového chování
Komunitní kruh jako bezpečná podpora vztahů ve třídě
autor: Mgr. Petr Spurný
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 76.1 kB, stáhnout
Komunitní kruh jako bezpečná podpora vztahů ve třídě
Krajský plán primární prevence rizikového chování …další samoúčelný dokument a nebo nová příležitost v kvalitě!?
autor: Mgr. Petr Spurný
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 231.5 kB, stáhnout
Krajský plán primární prevence rizikového chování …další samoúčelný dokument a nebo nová příležitost v kvalitě!?
Mezi nimi - film o HIV/AIDS
autor: Jiří Stupka, DiS.
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 48.6 kB, stáhnout
Mezi nimi - film o HIV/AIDS
SAMI – film o poruchách příjmu potravy
autor: Mgr. Lenka Suchopárová
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 76.2 kB, stáhnout
SAMI – film o poruchách příjmu potravy
Výchova ke zdraví na školách - odvrácená strana prevence poruch životního stylu aneb alespoň neškodit
autor: Mgr. Jana Tomanová, Ph.D. Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc. Mgr. Jana Hanusová
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 6.2 MB, stáhnout
Výchova ke zdraví na školách - odvrácená strana prevence poruch životního stylu aneb alespoň neškodit
DETEKCE SKUPINOVÉ PSYCHODYNAMIKY
autor: Vrbková
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 2.2 MB, stáhnout
DETEKCE SKUPINOVÉ PSYCHODYNAMIKY
Práce s dětmi na hraně - Jindřichův Hradec 2012
autor: Vítkovská
Typ souboru: Bez názvu, velikost souboru: 6 MB, stáhnout
Práce s dětmi na hraně - Jindřichův Hradec 2012
Testovat ano či ne ?
autor: PhDr. Jana Zapletalová
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 138.8 kB, stáhnout
Testovat ano či ne ?
Incidence úrazů u dětí školního věku – současné směry prevence
autor: MUDr. Zuzana Zvadová, RNDr. Stanislav Janoušek
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 639.1 kB, stáhnout
Incidence úrazů u dětí školního věku – současné směry prevence

Obrázky

Základní informace

Konference PPRCH 2023

Téma: Pilíře národního systému prevence
rizikového chování dětí a mládeže v praxi

Datum konání: 16. 10. – 17. 10. 2023

Místo konání: Magistrát hl. m. Prahy

Adresa: Mariánské nám. 2, Praha 1

Pořadatel

Konferenci pořádají tyto organizace:

SCAN, z.s.

 • Třebotovská č.ev. 654, Solopisky, 252 28 Třebotov
 • e-mail: scan@scan-zs.cz

Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty UK
v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 • Apolinářská 447/4, 128 00 Praha 2

Partneři

Záštitu nad konferencí převzali

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1
 • Magistrát Hlavního města Prahy
  Nová radnice, Mariánské nám. 2/2, Praha 1
 • Krajský úřad Středočeského kraje
  Zborovská 11, 150 21 Praha 5
 • Katedra psychologie Filozofické fakulty UK
  Celetná 20, 116 42 Praha 1
 • Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
  Magdalény Rettigové 4, 110 00 Praha 1

Konference PPRCH je místem, kde jsou představovány koncepční, vzdělávací a další odborné informace z oblasti prevence, jsou dále šířeny výstupy projektů, zejména dvou klíčových projektů VYNSPI (ESF OPVK reg. č. CZ.1.07/1.3.00/08.0205) a VYNSPI II (ESF OPVK č. CZ.1.07/1.1.00/53.0017), projektů spolufinancovaných Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.